SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zaujímavosti
  3. Výstava Productronica 2021 - navštívte stánok weisstechnik!

Výstava Productronica 2021 - navštívte stánok weisstechnik!

Plánujete navštíviť tento rok výstavu Productronica 2021, ktorá sa koná v Mníchove v dňoch 16. - 19. novembra? Ak áno, využite jedinečnú príležitosť k osobnej návšteve stánku číslo A2.239, kde sa stretnete s našimi kolegami zo spoločnosti weisstechnik, ktorí vám ukážu novinky zo sortimentu spoločnosti a ďalšie smerovanie priemyselných odborov, v ktorých má náš partner svoje aktivity.

Využite jedinečnú príležitosť k osobnej návšteve stánku A2.239, kde sa stretnete s našimi kolegami zo spoločnosti weisstechnik. Môžete sa tak osobne porozprávať s odborníkmi, ktorí vám ukážu novinky zo sortimentu spoločnosti a ďalšie smerovanie moderných skúšobných technológií v odbore simulácií záťažových podmienok.

 

 

Viac informácií k výstave Productronica 2021 a k účasti spoločnosti weisstechnik nájdete na webových stránkach vystavovateľa TU.

Pre tých, ktorí ešte nepoznajú spoločnosť weisstechnik.

Pôsobenie spoločnosti weisstechnik zahŕňa produkty a služby environmentálnej simulácie ako je klimatická komora, teplotná komora a ďalšie záťažové simulačné technológie. Overené riešenia a produkty tejto spoločnosti sa používajú vo výskume, vo vývoji a pri výrobe, to celé k zaisteniu vyššej kvality konečných výrobkov. Spoločnosť weisstechnik svojim aktívnym zapojením podporuje zákazníkov a partnerov po celom svete. WeissTechnik je súčasťou Schunk Group – globálne pôsobiacej technologickej spoločnosti s globálnou štruktúrou.

Kľúčové produkty spoločnosti weisstechnik v našom sortimente:

https://kaitrade.cz/media/1390-visual-ppt-16-9-v4.jpg
  • Klimatická komora - Klimatické komory ClimeEvent pomáhajú našim zákazníkom testovať klimatické a teplotné vplyvy na celkovú životnosť, stálosť vlastností a vlastnú bezporuchovú funkcionalitu testovaných výrobkov. Klimatická komora ClimeEvent tak prináša užívateľom reprodukovateľné, certifikované a kalibrované testovanie v zrýchlených podmienkach. Vďaka tomu prináša časovú a finančnú úsporu. Klimatická komora je konštruovaná na vysokú a dlhodobú záťaž klimatického a teplotného cyklického testovania. Modely komôr ClimeEvent už používajú ekologické chladivo. Vďaka použitému chladivu sú šetrné k životnému prostrediu z pohľadu oteplovania klímy, a súčasne tiež spĺňajú nariadenia a predpisy Európskej únie o použití F-plynov.
  • Teplotná komora - Pri testovaní produktov musia užívatelia teplotných komôr dodržiavať celú radu testovacích štandardov a noriem. Či už pri krátkodobých, tak i pri dlhodobých testoch a skúškach. Naše teplotné testovacie komory LabEvent a TempEvent sú určené práve pre tieto situácie. Jednotlivé prevedenia pokrývajú širokú škálu aplikácií a uspokoja všetky potreby v rôznych priemyselných odboroch. Pre konkrétne požiadavky je možné základné prevedenie teplotných komôr rozšíriť širokou škálou príslušenstva podľa individuálnych potrieb všetkých užívateľov. Vo výskumných a vývojových laboratóriách funkčnosť a praktickosť komôr je úplnou nevyhnutnosťou. Obmedzený laboratórny priestor a nutnosť testovania i menších skúšobných vzoriek vyžaduje kompaktné a úsporné zariadenie.
  • Teplotná šoková komora - Podmienky okolitého prostredia majú zásadný vplyv na funkčnosť a spoľahlivosť výrobkov. Napríklad pri elektronických súčiastkach, rôznych teplotne citlivých zariadeniach, pri spotrebnej elektronike, pri komponentoch v dopravnej technike, leteckej technike alebo v oblasti automotive. Skrátka vo všetkých oblastiach dnešného moderného sveta. Aby sa odhalili skryté slabé miesta výrobku v najkratšom možnom čase, je základná teplotná skúška často nedostatočná. Skúšobné vzorky musia byť často podrobené testom veľmi rýchlych opakovaných šokových zmien teploty. Pre tieto aplikácie prinášame užívateľom teplotné šokové komory weissTechnik. Prvou radou zariadení sú komory ShockEvent, s vertikálne pojazdným košom na vzorky, pre šokové testy vzduch-vzduch. Druhou radou v našom sortimente sú komory so stacionárnym skúšobným priestorom ShockEvent D (Damper) pre testovanie vibračne citlivých vzoriek. Vďaka novému konceptu sa jedná o 3-zónovú teplotnú šokovú komoru (hot, cold a ambient). Tretiu radu tvoria horizontálne šokové komory s väčším objemom skúšobného priestoru, kde presun vzoriek nastáva v horizontálnom smere, teda zľava-doprava a späť. Horizontálna šoková komora má aj verziu s tromi skúšobnými priestormi.
  • Korózna komora - Soľné a korózne komory typu SaltEvent umožňujú reprodukovateľné korózne a kondenzačné skúšky podľa národných a medzinárodných noriem, akými sú napr. DIN, IEC, STN apod. Tieto zariadenia s objemom 500, 1000 alebo 2000 litrov dokážu bez problémov vytvárať simulovanú atmosféru, ktorá sa vyskytuje v prímorských oblastiach alebo pri zimnej prevádzke vozidiel. Skúšanie výrobkov v takto tvrdých podmienkach optimalizuje ich odolnosť proti morskej soli a soľnému posypu na vozovkách.
  • Postreková a prachová komora - Postrekové komory SWT slúžia k testovaniu odolnosti výrobkov proti vniknutiu vody. Vďaka precíznemu prevedeniu sú tieto komory schopné ponúknuť vysokú mieru opakovateľnosti všetkých testov. Prachové komory slúžia k testovaniu odolnosti výrobkov proti vniknutiu prachových a pevných častíc.
  • Stabilitná a rastová komora - Stabilitné komory typu Pharma sa využívajú pre simuláciu skladovania citlivých výrobkov, ako sú napr. liečivá, kozmetické výrobky či potraviny. Simulácia skladovania výrobkov je doplnená o urýchlenie starnutia výrobkov. Laboratórne komory rady Pharma boli vyvinuté špeciálne pre splnenie požiadaviek skúšobných laboratórií. Sú robustne konštruované a dostupné v štandardizovaných veľkostiach: 280, 600, 1300 a 2000 litrov. Inovatívne rastové komory s optimálnym prívodom vzduchu (technológia Fitosafe) zaisťujú reprodukovateľné a jednotné podmienky po celú sledovanú dobu rastu. S výškou rastu až 133 cm, webovou kamerou pre vzdialené monitorovanie (voliteľné) a mnohými možnosťami komunikačného pripojenia a riadenia stanovujú nové štandardy na trhu rastových komôr.
  • Klimatická a teplotná komora pre vibračné systémy  Klimatické komory pre vibračné systémy sa používajú pre kombinované skúšky vibrácií pri vysokej či nízkej teplote, poprípade v kombinácií s vlhkosťou.

 

Detailné informácie k jednotlivým produktom alebo k možnosti návštevy na stánku weisstechnik (A2.239) vám podajú naši odborníci. Kontaktujte nás.

Produkty a riešenia, ktoré ponúkame

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Ďalšie aktuality