SK CZ

KAITRADE spol. s r.o.

Naša spoločnosť dodáva na trh špičkové laboratórne, skúšobné, testovacie a priemyselné prístroje. Sme tradičný a zavedený partner renomovaných dodávateľov i zákazníkov. Sme prítomní takmer vo všetkých odvetviach priemyslu v Českej a Slovenskej republike, od malých spoločností až po nadnárodné koncerny. A to všetko už od roku 1992.

Sme experti na technológie pre testovanie

Produkty a riešenia pomáhame vyberať podľa individuálnych potrieb. Takéto riešenia následne dodáme, nainštalujeme, dlhodobo servisujeme a udržujeme v bezchybnom stave. Ďalej školíme a vzdelávame pri aplikovaní testovacích metodík a noriem. Našim zákazníkom tak dodávané zariadenia a služby pomáhajú dosahovať vytýčené ciele.

Robíme to, čomu rozumieme.

Sme si vedomí faktu, že dodávať kvalitné produkty v dnešnej náročnej dobe nestačí. Veľmi dôležitým a často rozhodujúcim aspektom pre výber toho správneho obchodného partnera je celková kvalita ponúkaných služieb a komplexnosť takýchto služieb. Z tohto dôvodu pristupujeme ku každej požiadavke zákazníka individuálne, vždy s ľudským prístupom.

História firmy Kaitrade

Už dlhé roky s hrdosťou prinášame overené služby a výrobky.

1970 - 1989

Heraeus Instruments v ČSSR.

Firma Heraeus Instruments GmbH dodávala do zbrojného priemyslu v ČSSR pod značkou Vötsch Industrietechnik GmbH. Dodávky vykonával Podnik Zahraničného Obchodu - PRAGENT. Ing. Ivan Kaitmann (konateľ Kaitrade) v tej dobe dohliadal na jednotlivé projekty.

1990

Kroky k založeniu spoločnosti Kaitrade.

V roku 1990 Ing. Ivan Kaitman v spolupráci s Heraeus Instruments vykonal kroky k založeniu spoločnosti Kaitrade. Tým bolo zaistené pokračovanie dodávok technológií Heraeus Instruments do ČSSR i v období privatizácie.

1992

Založení spoločnosti Kaitrade

Rok 1992 bol rokom založenia spoločnosti Kaitrade, ktorá sa od svojho vzniku stala výhradným zastúpením Heraeus Instruments GmbH pre český i slovenský trh.

1995

Založenie servisnej spoločnosti Holab.

V roku 1995 bola založená spoločnosť Holab spol. s r.o., za účelom zabezpečenia servisných služieb pre sortiment klimatických a solárnych komôr.

2010

Akreditácia podľa ČSN EN ISO/IEC 17025

V roku 2010 získala naša servisná spoločnosť Holab spol. s r.o. akreditáciu podľa ČSN EN ISO/IEC 17025. Tým sa stala spoločnosť Holab i kalibračným laboratóriom.

2014

Zahájená distribúcia technológií Vibration Research a Dongling

V roku 2014 sme rozšírili naše služby o oblasť vibračných systémov. Práve vibračné systémy tvoria dôležitú súčasť požiadaviek našich zákazníkov.

2015

Certifikácia podľa ISO 9001

V roku 2015 získala naša spoločnosť Kaitrade spol. s r.o. certifikáciu podľa ISO 9001. Tým bol formálne potvrdený vysoký štandard našich služieb. Tento certifikát pravidelne obhajujeme do dnešných dní.

Hodnoty v našej spoločnosti

S našimi partnermi spolupracujeme a vytvárame dlhodobé obchodné a priateľské väzby. V našich očiach je vždy zákazník na prvom mieste.

Pomoc

Vždy sa snažíme pomôcť s konkrétnymi potrebami zákazníkov.

Vzťah

Vytvárame dlhodobé partnerstvá.

Otvorenosť

Veci hovoríme otvorene a na rovinu.

Jednoduchosť

Snažíme sa hľadať vždy najefektívnejšie riešenie.

Certifikáty

Zastupujeme v Českej a Slovenskej republike