SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zaujímavosti
  3. ClimeEvent 2 - pohľad z praxe

ClimeEvent 2 - pohľad z praxe

V polovici roku 2022 predstavila firma WEISS TECHNIK novú generáciu klimatických komôr označovanú ako ClimeEvent 2. Ak uvážime, že od predstavenia predošlej generácie KLIMA 3000 uplynula už viac než dekáda, a aj jej facelift označovaný ClimeEvent je na trhu už 6 rokov, jedná sa o významnú udalosť pre toto odvetvie.

Zmeny sa netýkajú len designu, nakoniec, do kovovej šedej krabice so zaoblenými rohmi a preskleným čelom sa nejaké nové emócie tlačia zle. Pozornosť bola venovaná predovšetkým tomu, čo komory WEISS vedia jednoducho najlepšie. Pretože o ich prednostiach boli napísané prinajmenšom tieto dva zaujímavé články (odkaz 1 a 2), pozrime sa na novú komoru rýdzo subjektívnym pohľadom z praxe.

Novú klimatickú komoru ClimeEvent C2 s objemom 340 litrov s teplotným rozsahom od -70 °C do +180 °C sme zverili do jedných z najpovolanejších rúk, skúšobným technikom firmy Robert Bosch, spol. s r.o. v Českých Budejoviciach z vývojovej skúšobne. Nakoľko sa na tomto oddelení nachádza cca 90 komôr rôznych generácií, boli sme si istí, že komora prejde prísnym porovnaním a záťažovým testom. A po 700 hodinách prevádzky už môžeme prezentovať relevantné výstupy.

V prvom rade postrehy k ergonómii ovládania a manipulácii so zariadením ako takým.

Aj keď displej ovládacieho panelu WEBSEASON® narástol v uhlopriečke o 3 palce, nie je jeho umiestnenie - relatívne nízko na dverách, ideálne pre obsluhu každého vzrastu. Displej v sklenenom ráme so zaoblenými rohmi pôsobí elegantne, ale pri vyklápaní nebudí dojem robustnosti. Pravdou ale je, že dnešná práca sa nesie v duchu vzdialeného prístupu a komoru je možné prostredníctvom SW SIMPATI ovládať pohodlne od stolu. Prípadne je možné prostredníctvom zadania jej IP adresy do prehliadača zrkadliť a ovládať rozhranie panelu WEBSEASON®. Ovládanie komory je teda zvládnuteľné z mobilného telefónu rovnako ako chatovanie alebo písanie e-mailov.

Poznávacím znamením našich komôr bol veľa rokov ich skúšobný priestor, resp. prelisy na jeho bokoch slúžiace pre usadenie roštov. To uľahčovalo manipuláciu s roštami a dennú rutinu používania komôr. Na druhú stranu boli tieto prelisy pevne dané a obmedzovali nás vo výbere pozícií pre priechodky. V novej komore sú rošty usadené na odnímateľných koľajniciach. Pri zmene umiestnenia roštu je teda nutné najprv vybrať tieto koľajnice z drážok v rohoch komory a osadiť ich do novej roviny. Toto zdanlivé nepohodlie a krok späť nám ale umožňuje prakticky ľubovoľný výber pre – i dodatočné – umiestnenia priechodiek. S prípadným doplnením priechodky Vám pomôžu technici firmy HOLAB.

Veľký ohlas tiež vzbudil pás LED diód na čelnom paneli ukazujúci stav komory. Pre fanúšikov seriálu Knight Rider ale máme zlú správu. Komoru nie je možné ovládať hlasom a ani nevie sama vypracovať protokol o skúške a poslať ho do počítača vo forme powerpointovej prezentácie. To zostáva na vás. Nič menej vďaka tomu máte i pri letmom pohľade z diaľky neustály prehľad o prevádzkovom stave prístroja (spustené, pripravené na prevádzku, skúška beží a chybové hlásenie). 

Známym strašiakom sú skúšky s vysokou vlhkosťou pri vysokých teplotách, napríklad 85 °C a 85 % r.v. To zodpovedá cca 300 g / 0,3 l vody na 1 m3 priestoru! Pre porovnanie, pri štandardných podmienkach 23 °C a 50 % r.v. je táto hodnota cca 10 g / 0,01 l na kubík priestoru. Zjednodušene povedané, je problém, že pri týchto testoch je v priestore naozaj veľa vody. A pretože v minulosti sme často riešili problém, kedy sa táto voda vo forme jemných kvapôčok rozptýlila na suchom teplomere psychrometrického senzoru, čo spôsobovalo nežiadúce peaky v grafoch vlhkosti, boli sme všetci napätí, ako si nový systém riadenia vlhkosti s týmto testom poradí. Cca po týždni testovania poslali inžinieri z Budejovíc prvé výsledky a pri pohľade na grafy priebehu vlhkosti sme si najprv mysleli, že ich niekto nakreslil. Zmena pozície suchého i mokrého teplomeru a tiež zlepšenie prúdenia vzduchu a regulácia cez absolútnu (predtým relatívnu) vlhkosť, priniesli svoje ovocie.
 

https://kaitrade.cz/media/grafy-c2.png

 

Nová generácia klimatických komôr WEISS TECHNIK môže bez obáv naviazať na úspechy svojich predchodcov a stať sa do budúcna neoddeliteľnou súčasťou testovacích laboratórií zaoberajúcich sa simuláciou poveternostných vplyvov.

Veľká vďaka patrí našim dobrým priateľom a partnerom z Českých Budejovíc a samozrejme vývojárom a technikom firmy WEISS TECHNIK
 

V prípade záujmu o klimatické komory ClimeEvent C2 nás neváhajte kontaktovať!

Produkty a riešenia, ktoré ponúkame

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Ďalšie aktuality