SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zaujímavosti
  3. Ani nám nie je situácia na Ukrajine ľahostajná

Ani nám nie je situácia na Ukrajine ľahostajná

Aktuálne dianie na Ukrajine nenecháva v kľude nikoho z nás. Každá pomoc sa ale počíta, a preto i my sa snažíme pomôcť nielen slovami.

Aktuálne dianie na Ukrajine nenecháva v kľude nikoho z nás a nemá cenu sa rozpisovať o tom, čo sa okolo nás deje. Každá pomoc sa ale počíta, a preto i my:

  • Sme prispeli finančne neziskovej organizácii Človek v tiesni, ktorá teraz v prvej fáze humanitárnej pomoci zaisťuje najzákladnejšie potreby priamo na Ukrajine, ale i u nás ľuďom utekajúcim z Ukrajiny
  • Na ZŠ Staňkova v Brne sme vybavili nových žiakov z Ukrajiny školskými a výtvarnými potrebami
  • Rovnako ako náš partner Weiss Technik sme sa i my zaviazali nedodávať na územie Ruska a Bieloruska akékoľvek zariadenie, náhradné diely či akúkoľvek technickú alebo servisnú podporu

Vojna nemôže byť v žiadnom prípade odpoveďou na politický konflikt. Súcitíme so všetkými, ktorí teraz celkom zbytočne pociťujú dopady tejto situácie.

Current events in Ukraine do not leave any of us in peace and it is not worth discussing what is happening around us. But every help counts, and therefore our companies KAITRADE and HOLAB also:

  • Contributed financially to non-profit organization People in Need, which now in the first phase of humanitarian aid provides the most basic needs directly in Ukraine but also in our country to people fleeing Ukraine
  • At Staňkova Elementary School in Brno, we equipped new pupils from Ukraine with classroom objects and art supplies
  • Like our partner Weiss Technik, we have undertaken not to supply any equipment, spare parts or any technical or service support in Russia and Belarus.

War can by no means be a response to political conflict. We sympathize with all those who have been feeling the effects of this situation completely unnecessarily these days.

Produkty a riešenia, ktoré ponúkame

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Ďalšie aktuality