SK CZ
 1. Domovská stránka
 2. Aktuality a zaujímavosti
 3. Analyzátor vibrácií ľudského tela HVM200. Dajte pozor na zdravie svojich zamestnancov.

Analyzátor vibrácií ľudského tela HVM200. Dajte pozor na zdravie svojich zamestnancov.

Vibrácie rúk i celého tela môžu byť významným zdrojom rizika zranenia na pracovisku. Nadmerná záťaž môže spôsobiť veľa zdravotných problémov, a preto si doporučujeme zistiť bezpečnosť konkrétneho náradia pre daného užívateľa pomocou merača vibrácií HVM200.

Vibrácie rúk i celého tela môžu byť významným zdrojom rizika zranenia na pracovisku. Účinok na ľudské telo závisí na veľkosti vibrácií, frekvenčnom obsahu a dĺžke expozície. Nadmerná záťaž môže spôsobiť veľa problémov, od ochorenia drobných ciev rúk, až po problémy s dolnou časťou chrbáta, krkom a ramenami. Vibrácie vyskytujúce sa na pracoviskách, ako sú zubné ordinácie, ťažobné prevádzky, staveniská, priemyselné závody a ďalšie, je preto treba brať vážne. Výrobcovia náradia a zariadení môžu zverejňovať hodnoty vibrácií, ale v praxi sa vibrácie, ktorým je užívateľ vystavený, môžu značne líšiť v závislosti na stave náradia, príslušenstva náradia (napr. vrtákov), typu pracovného povrchu, polohe alebo technike pracovníka alebo iných faktoroch. Najlepším spôsobom, ako zistiť, či je konkrétne náradie pre daného užívateľa v danej situácii bezpečné, je zmerať vibrácie pomocou malého robustného merača so zabudovanou Wi-Fi HVM200.

VLASTNOSTI

 • ovládanie a prehliadanie dát z mobilnej aplikácie (Android™ alebo Apple iOS)
 • Vymeniteľná pamäťová karta micro SD
 • USB 2.0 a Wi-Fi
 • Vymeniteľná lítiová batéria
 • spĺňa normu ISO 8041:2005
 • Tri meracie kanály

APLIKÁCIA

 • Meranie vibrácií na ruke podľa ISO 5349
 • Meranie celého tela podľa ISO 5349
 • Všeobecné meranie vibrácií

BEZPEČNOSŤ PRACOVNÍKOV A TESTOVANIE PRODUKTOV

Tento trojkanálový merač zahŕňa metriky a frekvenčné váženie potrebné na meranie vibrácií človeka a spĺňa požiadavky normy ISO 8041: 2005. Je naviac navrhnutý tak, aby meral podľa noriem ISO 2631-1, 2 & 5 a ISO 5349 na podporu medzných hodnôt (TLV) Americkej konferencie vládnych priemyselných hygienikov (ACGIH) a smernice 2002/44 / ES. Vďaka tomu je HVM200 ideálnou voľbou ako prístroj používaný k preukázaniu zhody s celosvetovými požiadavkami a predpismi týkajúcich sa ľudských vibrácií.

OKTÁVOVÉ FILTRE 1/1 A 1/3 (VOLITEĽNÉ)

Určite frekvenčný obsah meraných úrovní vibrácií pomocou konfigurácie HVM200 s voliteľnými filtrami 1/1 a 1/3 oktávy (0,5 Hz až 2000 Hz a 0,4 Hz až 2500 Hz), ktoré vyhovujú norme IEC 61260 triedy 1. Dáta je možné potom prenášať pre účely hlásenia alebo ďalšej analýzy pomocou rozhrania USB, Wi-Fi alebo vymeniteľnej pamäťovej karty micro SD.

ZAZNAMENANIE DÁT V ČASOVOM ROZPÄTÍ (VOLITEĽNÉ)

Pretože HVM200 podporuje veľkú vymeniteľnú pamať micro SD (až 32 GB), je teraz možné ukladať a archivovať časové dáta pre všetky tri kanály. Dáta sú uložené v 24bitovom formáte a súbory je možné čítať pomocou nástrojov, ako je Matlab® alebo GNU Octave pre ďalšie spracovanie.

BEZDRÔTOVÉ MOBILNÉ ROZHRANIE - PRIPOJENIE ZALOŽENÉ NA APLIKÁCII 

Váš smartfón alebo iné prenosné elektronické zariadenie sa teraz môže stať klávesnicou a displejom pre HVM200 pomocou našej aplikácie pre smartfóny a tablety pre ovládanie a zobrazovanie dát. Vo východzom nastavení je zariadenie HVM200 nakonfigurované tak, aby poskytovalo vlastnú sieť prostredníctvom hotspotu, čím je zaistené, že máte vždy k dispozícii sieť. So zariadením HVM200 môžete komunikovať prostredníctvom pripojenia telefónu k hotspotu HVM200. Prípadne je možné HVM200 nakonfigurovať ako súčasť existujúcej siete Wi-Fi, ktorá automaticky vyhľadá nakonfigurované siete a pripoja sa k nim. Po pripojení mobilného zariadenia k rovnakej sieti aplikácie automaticky vyhľadá všetky zariadenia HVM200 v miestnej sieti a umožní ich ovládanie a zobrazenie výsledkov. Stiahnite si aplikáciu LD Atlas™ zdarma - je k dispozícii na Google Play™ a Apple App Store®.

 • Správa nastavenia prístrojov
 • Spúšťanie a zastavovanie meraní
 • Prehliadanie dát s výnimkou dát 1/1 a 1/3 oktávy
 • Správa pripojenia Wi-Fi
 • Kalibrujte a skontrolujte kalibráciu
 • Prehliadajte si súbory
 • Naplánujte meranie
https://kaitrade.cz/media/aktuality/produktove-prispevky/hvm200/unnamed.jpg

LD G4 UTILITY: SOFTWARE PRE REPORTING A ANALÝZU

LD G4 Utility Model SWW-G4-HVM pre PC podporuje HVM200 a umožňuje pripojenie, ovládanie, sťahovanie a prehliadanie dát z viac zariadení súčasne. Zobrazte si dáta graficky a vo formáte tabuľky, generujte správy a ľahlo ich exportujte vo formáte Excel® pre ďalšiu analýzu dát. Pomocou softwaru LD G4 s aktivovanou možnosťou HVM môžete graficky upravovať dáta a software automaticky prepočíta metriky na základe vašich vstupov a poskytne analýzu "Čo keby".

 • Nastavenie a ovládanie prístroja
 • Sťahovanie dát (HVM100 alebo HVM200)
 • Zobrazenie časovej histórie v tabuľke alebo grafickom 
  formáte
 • Vykonávanie "what-if" analýzy úpravou dát a prepočítanie výsledkov
 • Tlač správ s výslednými metrikami
 • Exportovanie dát a archívy

SADA ROZVOJA SOFTWARU

Pokiaľ potrebujete naprogramovať vlastný software alebo integrovať HVM200 do existujúceho softwaru, ponúkame sadu pre vývoj softwaru (SDK), ktorá vám uľahčí vývoj. Rozhranie API HVM200 je založené na protokoloch http, html a JSON, takže príkazy a odpovede sú jednoduché texty a sú vysoko prenosné, čo značne uľahčuje vývoj softwaru. K dispozícii je tiež knižnica DLL s rozhraním API v jazyku C-sharp. SDK, aby bolo možné pristupovať k dátam v súboroch.

UKÁŽKA MERANIA

V prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať tu.

Produkty a riešenia, ktoré ponúkame

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Ďalšie aktuality