SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zaujímavosti
  3. Drive-in solárna klimatická komora v Škoda Auto a.s. pre testovanie elektromobilov

Drive-in solárna klimatická komora v Škoda Auto a.s. pre testovanie elektromobilov

Škoda Auto a.s. testuje odolnosť svojich vozidiel proti rôznym negatívnym vplyvom z okolitého prostredia, ktoré majú priamu súvislosť s výslednou kvalitou a životnosťou jednotlivých modelov vychádzajúcich z výrobnej linky.

Požiadavka Škoda Auto a.s.

Škoda Auto a.s. testuje odolnosť svojich vozidiel proti rôznym negatívnym vplyvom z okolitého prostredia, ktoré majú priamu súvislosť s výslednou kvalitou a životnosťou jednotlivých modelov vychádzajúcich z výrobnej linky. Ako veľmi častá požiadavka na testovanie sa ukazuje potreba vyskúšať vozidlo i na odolnosť voči klimatickým vplyvom, akými sú rôzne teploty, vlhkosť a slnečné žiarenie. Pre takéto testy využíva Škoda Auto a.s. zariadenia vo svojich laboratóriách a skúšobniach v Mladej Boleslavi a v ďalších svojich lokalitách, nielen v Českej republike.

Náš dlhoročný partner, Škoda Auto a.s., sa rozhodol rozšíriť svoju skúšobňu v Mladej Boleslavi o špeciálnu veľkoobjemovú klimatickú solárnu komoru, do ktorej môžu vôjsť celé vozidlá.  V takejto komore je možné otestovať celé vozidlo i jednotlivé časti alebo komponenty proti vplyvom extrémnych klimatických podmienok i proti vplyvom slnečného žiarenia.

Na prvý pohľad bolo zadanie nášho partnera na tzv. drive-in klimatickú komoru pre testovanie starnutia podľa normy DIN 75220 pomerne jednoduché a priamočiaré, pretože technické zadanie bolo postavené okolo tejto známej normy. Na rozdiel od predchodzích generácií klimatických komôr, kedy sme už v roku 2008 na oddelení kvality v Škoda Auto a.s. dodali prvú komoru takéhoto druhu v Česku, toto nové zariadenie musí splniť požiadavky pre testovanie osobných vozidiel s elektropohonom a jeho derivátmi. To v praxi znamená, že je kladený silný dôraz na bezpečnosť používania celého testovacieho systému.

Minimálne požiadavky na skúšobný priestor boli striktne dané tak, aby klimatická komora mohla obsiahnuť vozidlá maximálnej dĺžky 5500 mm, šírky 2500 mm a výšky až 2000 mm. Ak uvažujeme, že v takomto priestore je potrebné umiestniť tiež 28 výkonných metal-halogénových žiaričov pre simuláciu slnečného žiarenia, tak vstup do takejto skúšobnej komory bude s nadsádzkou pripomínať vstup do menšej svätyne.

https://kaitrade.cz/media/studies/skoda-auto-sosi/dsc4523.JPG

Pohľad na riešenie solárnej klimatickej komory.

Pre realizáciu sme sa rozhodli prísť s technickým riešením od overených dodávateľov zariadení v oblasti klimatického a slnečného testovania. Riešenie je prevažne kombinované zariadeniami a komponentami firiem WeissTechnik / VötschTechnik pre klimatické testy a Atlas pre testy slnečnej simulácie.

  • Celkové rozmery navrhnutej klimatickej komory sú cca 7200 mm šírka, 10200 mm hĺbka a 7200 mm výška. Objem užitkového testovacieho priestoru je cca 450 m³. Vďaka tomu komora pojme i veľké modely vozidiel alebo väčší počet častí vozidiel.
  • Teplotný rozsah klimatickej komory je od -20 °C do +50 °C s teplotnou časovou odchýlkou do ±1.0 K/min, čo je na tak veľký objem úctihodný výkon a komora tak prináša excelentnú homogenitu skúšobného priestoru.
  • Rýchlostný gradient je cca 1 K / min vo fáze ohrevu a 0.5 K/min pri chladení. Tieto hodnoty sú vztiahnuté na záťaž, akou je osobné vozidlo až do hmotnosti 2500 kg bez zapnutých žiaričov a sú merané pod zadnou nápravou vozidla pre dosiahnutie zníženej cirkulačnej podmienky.
  • Vlhkostný rozsah pri zapnutých žiaričoch je 25 % až 70 % R.V., a to pri teplotách +10 °C až +50 °C. O simuláciu slnečného žiarenia sa stará zostava 28 metal-halogénových žiaričov s celkovým výkonom cca 80kW. Tieto žiariče sú navrhnuté tak, aby spektrálna krivka emitovaného svetla bola čo najbližšie k reálnej spektrálnej krivke slnečného žiarenia. Tieto žiariče sú polohovateľné, uhol dopadu hrá významnú rolu pri vytváraní energeticko-teplotnej mapy na testovanom vozidle.
  • Tepelná kompenzácia komory iste stojí tiež za zmienku. Ak budeme uvažovať v kW, tak sa takáto komora pri vyššie zmienených parametroch musí vedieť vysporiadať (vykompenzovať) až 180kW tepla. To už je slušný nadupaný “šporťák” a tomu zodpovedá i strojovňa so všetkým nutným “balastom” a príslušenstvom okolo, akými sú externé vzduchové chladiace jednotky / kondenzátory, olejový chladič, generátor pary, výmenníky a mnohé ďalšie komponenty, ktoré sa starajú, aby zákon zachovania energie bol rešpektovaný i v praxi.
https://kaitrade.cz/media/studies/skoda-auto-sosi/dvere-sosi.jpg

Produkty a riešenia, ktoré ponúkame

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Ďalšie aktuality