SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zaujímavosti
  3. Tlakové snímače Endevco majú nízku citlivosť voči vstupu zrýchlenia

Tlakové snímače Endevco majú nízku citlivosť voči vstupu zrýchlenia

Pri vykonávaní meraní tlaku v drsnom prostredí môže byť váš senzor vystavený netlakovému stimulu, ktorý môže mať vplyv na výstupný signál. Tlakové snímače Endevco sú z podstaty svojho designu vysoko necitlivé voči akceleračným vstupom. Reakcia bránice tlakového senzoru je funkciou tuhosti, hmoty, hrúbky bránice a priemeru. Tlakové snímače Endevco sú chránené pred odpoveďou na akceleráciu viacerými konštrukčnými prvkami.

V prípadovej štúdii, s ktorou sa s vami chceme podeliť, výskumníci z IUSTI-CNRS 7343 laboratória univerzity v Aix-Marseille použili šokovú trubicu na vygenerovanie tlakovej vlny nad štruktúrou so zapustenou dutinou. Cieľom experiementu bolo štúdium správania tlakovej vlny vo vnútri dutiny. 

https://kaitrade.cz/media/studies/endevco/vzorec.png
https://kaitrade.cz/media/studies/endevco/struktura.png

 

https://kaitrade.cz/media/studies/endevco/rozne-velkosti.png

 

Výskumníci sa sťažovali, že výstupný signál ich piezoelektrického tlakového snímača (neuvedieme značku) preukazoval "zvláštne správanie". Verili, že to bolo skôr z dôvodu vibrácií štruktúry, ako fluktuácie vo vnútri dutiny, ktorú chceli merať. Výsledkom bolo, že nevedeli, čo vlastne merali.

 

Riešenie Endevco

Kvôli priestorovým obmedzeniam a predpokladanému tlakovému rozsahu bol doporučený model 8507C. Snímač bol namontovaný cez štruktúru do dutiny.

https://kaitrade.cz/media/studies/endevco/8507.jpg
https://kaitrade.cz/media/studies/endevco/flush-mount.png

 

Boli vygenerované nové tlakové vlny za účelom štúdia ich správania vo vnútri dutiny.

https://kaitrade.cz/media/studies/endevco/tlakova-vlna-vo-vnutri.png

 

Výsledky

https://kaitrade.cz/media/image-graf.png

 

Výsledky jasne demonštrujú, že tlakový snímač Endevco je menej citlivý voči vibráciám ako predtým použitý piezoelektrický tlakový senzor. Tieto výsledky tiež ilustrujú, že signál modelu 8507C má menej šumu. Zoom (obrázok vpravo) jasne preukazuje, že iný tlakový senzor zbieral signál už pred tlakovou vlnou.

Výskumníci potvrdili, že boli veľmi potešení výsledkami a objednali si ďalšie kusy pre budúce experimenty.

Záver

Tento prípad zreteľne ilustruje nízku citlivosť Endevco tlakových senzorov voči vibráciám, akcelerácii a šoku. Táto charakteristika, v kombinácii s ich malými rozmermi, potvrdzuje, že tlakové snímače Endevco sú ideálne pre drsné aplikácie, akými sú napríklad výbuch a nárazy, šokové vlny či testovanie airbagov.

Produkty a riešenia, ktoré ponúkame

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Ďalšie aktuality