SK CZ
 1. Domovská stránka
 2. Aktuality a zaujímavosti
 3. Pracovné stanice WeissTechnik nielen pre farmaceutické, chemické a biologické laboratóriá

Pracovné stanice WeissTechnik nielen pre farmaceutické, chemické a biologické laboratóriá

Chemické, biologické a farmaceutické spoločnosti, rôzne laboratóriá, výskumné oddelenia, systémoví inžinieri a výrobcovia medicínských technológií musia každý deň plniť prísne bezpečnostné opatrenia. Nielen v dobe pandémie Covid-19, ale v akejkoľvek dobe. Zamestnanci takýchto spoločností musia byť chránení proti škodlivým výparom, aerosólom v ovzduší, prachovým časticiam a mikroorganizmom.

Inovatívne pracovné stanice WeissTechnik v našom sortimente sú vhodnou voľbou pre takéto aplikácie. Zariadenia zodpovedajú náročným technickým, funkčným, ergonomickým a ekonomickým požiadavkám užívateľov.

Naše laboratórne a systémové pracovné stanice zodpovedajú legislatívnym požiadavkám a štandardom. V ponuke nájdete produktové portfólio zariadení od štandardizovaných, až po veľmi špeciálne. Všetky produktové rady sú adaptované na individuálne požiadavky zákazníkov a sú tak vhodné pre široké spektrum aktivít a úkonov, napríklad:

 • vyprázdňovanie a naplňovanie
 • rafinácia a vzorkovanie v jednotlivých laboratóriách
 • poter medicínskych a technických produktov
 • forenzné overovanie dôkazov
 • aplikácie ​​skladania elektronických komponentov citlivých na prach v bežných prevádzkach.

Systém WIBObarrier®

https://kaitrade.cz/media/aktuality/wibobarrier-2.png

Systémové stanice WIBObarrier® boli špeciálne vyvinuté pre pracovné aplikácie, kedy sa vyžaduje stabilná ochrana a vysoký stupeň kvality čistého vzduchu. Aplikácie sú napríklad: naplňovanie a presúvanie, váženie a vzorkovanie aktívnych farmaceutických ingrediencií, umývanie, čistenie, rafinácia a ďalšie. Inovatívna bezpečná pracovná stanica funguje na princípe troch manipulačných zón. Výstupná tryska s čistým vzduchom integrovaná v oblasti predného krytu zariadenia zaisťuje stálu zábranu, ktorá chráni zamestnancov, produkty i okolité prostredie.

Bezpečné pracovné stanice WIBOjekt®

https://kaitrade.cz/media/aktuality/wibojekt2.png

Systémové stanice WIBOjekt® by sme rozdelili na základné dve rady. Na radu EB pre priemysel a typ EL pre laboratóriá, ktoré potrebujú spĺňať normu DIN EN 14175. Dôležitými faktormi pre uvedené pracovné stanice je vysoká úroveň ochrany personálu a efektívne ergonomické použitie. Všetky systémové stanice tak ponúkajú bezpečnostnú i ekonomickú efektivitu. Unikátnosťou staníc je jednoznačne dômyselný tok vzduchu, ktorý zaisťuje vytvorenie stabilnej zábrany, ktorá oddeľuje pracovný priestor od okolitého prostredia. Táto vzduchová bariéra zaisťuje zachytenie škodlivých substancií a ich nasmerovanie do odťahového zariadenia k ďalšej filtrácii. Prúdové trysky sú vzájomne zladené z pohľadu konfigurácie, tvaru, smeru, rýchlosti prietoku a množstva vzduchu.

WIBO Isolator®

https://kaitrade.cz/media/aktuality/wibo-isoaltor-2.png

Zaíriadenia WIBO Isolator® sú používané v situáciách, kedy musí byť vytvorená kontrolovaná atmosféra, izolovaná od zvyšných oblastí. Okrem toho tieto stanice zaisťujú optimálnu ochranu pre manipulované predmety i zamestnancov. V závislosti na oblasti použitia sú izolátory prevádzkované v dvoch možných režimoch, s negatívnym tlakom pre ochranu obsluhy a okolia zariadenia alebo sú prevádzkované s pretlakom na maximálnu ochranu produktov vo vnútri.

SteriEvent® sterilizácia a dezinfekcia

https://kaitrade.cz/media/aktuality/sterievent.jpg

Zariadenia SteriEvent® sú vhodné pre aplikácie, ak chcete rýchlo, bezpečne a nákladovo efektívníou cestou sterilizovať vzorky alebo výrobky. Zariadenia ponúkajú proces sterilizácie suchým teplom. Jedná sa tak o zaujímavú alternatívu k ostatným existujúcim procesom v rôznych odvetviach priemyslu. V našom prípade sa pre proces sterilizácie používa iba teplý vzduch. Sterilizácia pri vysokých teplotách robí použitie iných technológií, napríklad dezinfekčných chemikálií, zbytočnými. Táto cesta môže prinášať vysokú ekonomickú efektivitu.

WIBOclean® preplachové systémy

https://kaitrade.cz/media/aktuality/wiboclean.png

WIBOclean® sú ideálne zariadenia pre dezinfekciu ľudí pred zahájením a po ukončení činností v špecializovaných zariadeniach. Jednotlivé modely produktovej rady využívajú rôzne princípy dekontaminácie, od ventilovaných preplachových pasáží so vzdušnou sprchou s aktívnym čistením, až po špecializované dekontaminačné preplachy.

Pre aké odvetvia sú tieto zmienené zariadenia vhodné predovšetkým?

 • Chemický priemysel
 • Farmaceutický priemysel
 • Letectvo a kozmonautika
 • Biologický priemysel
 • Potravinářský průmysl


Dodací termín týchto prístrojov je 2-4 týždne (v dobe publikácie aktuality). Pokiaľ vás jednotlivé produktové rady zaujali, obráťte sa na našich odborníkov TU a radi Vám poskytneme viac informácií.

Produkty a riešenia, ktoré ponúkame

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Ďalšie aktuality