SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zaujímavosti
  3. Štandardizácia komôr MUR - zákazkových klimatických jednotiek: teraz aj sériovo

Štandardizácia komôr MUR - zákazkových klimatických jednotiek: teraz aj sériovo

Náš partner weiss technik uvádza modulárny systém dvojdielnych, vysoko výkonných klimatických skúšobných systémov. Umožňuje to rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie dodávky systémov, ktoré boli predtým vyrábané na mieru. Naďalej je možné zostrojiť špeciálne rieše-nia pre pohony elektrických vozidiel, ktoré vyžadujú veľkú dávku flexibility a úprav na mieru.

S novo designovanou modulárnou konštrukciou odpovedá weiss technik na zvýšený dopyt po skúšobných systémoch pre elektrické motory a nápravy, prevodovky a striedače. 

 

So svojou vysokou kapacitou chladenia sa dokážu tieto kondiciovačné jednotky vyrovnať s intenzívnym teplom, ktoré vzniká počas skúšok elektrických pohonov. Doteraz boli tieto zariadenia vyrábané na mieru.

Nový systém umožňuje montáž predpripravených komponentov, čo znižuje čas aj náklady na výrobu, a to pomerne významne. Tieto skúšobné systémy sa nazývajú MUR (Machine Unit Remotes - diaľkové strojovne), pretože ich vysoký výkon umožňuje umiestniť jednotku ohrevu a chladenia (strojovňu) až 15m horizontálne a 4m vertikálne od skúšobnej komory.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/weiss-technik/csm-weiss-technik-standardisierung-von-mur-klimagera-ten-bild-72dpi-8e5c60ae02.jpg
MUR

 Modulárny systém zahŕňa 5 rôzne výkonných strojovní pre riadenie klímy, 3 prípravné stupne kondiciovania vzduchu, ako aj skúšobný priestor v 5 veľkostiach. Celkovo je možných 75 rôznych konfigurácií. Okrem toho naďalej spracovávame špeciálne riešenia podľa špecifických požiadaviek zákazníkov. Skúšobné priestory sú dostupné vo veľkostiach do 5 m3. Chladiaca kapacita štandardizovaných strojovní je v rozsahu do 21 kW. Všetky tieto zjednodušenia znamenajú nielen skrátenie času spracovania projektu, ale aj samotnej dodacej lehoty.

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte.

Produkty a riešenia, ktoré ponúkame

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Ďalšie aktuality