SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zaujímavosti
  3. Inštalačné požiadavky pre vašu novú komoru

Inštalačné požiadavky pre vašu novú komoru

Predtým než začneme, položme si otázku, ktorá by mala byť zohľadnená ešte pred samotnou kúpou komory: aký je prístup k miestu inštalácie? Do úvahy treba vziať veľkosti dverí, prístup schodiskom či výťahom, ich veľkosť a točenia. Nechcete sa dostať do situácie ako je táto! Hoci sa v tomto prípade Vötsch komora dostala bezpečne a v jednom kuse na miesto...

Takto nie

Predtým než začneme, položme si otázku, ktorá by mala byť zohľadnená ešte pred samotnou kúpou komory: aký je prístup k miestu inštalácie? Do úvahy treba vziať veľkosti dverí, prístup schodiskom či výťahom, ich veľkosť a točenia.

https://kaitrade.cz/media/studies/instalacne-podmienky-komory/img-0742-002-1-400x533.jpg
https://kaitrade.cz/media/studies/instalacne-podmienky-komory/img-0942-002-1-400x533.jpg

Nechcete sa dostať do situácie ako je táto!

Hoci sa v tomto prípade Vötsch komora dostala bezpečne a v jednom kuse na miesto...

Kam umiestniť vašu komoru?

Komora by mala byť umiestnená na prízemie, z dosahu priameho slnečného žiarenia, zdrojov tepla či nadmernej vlhkosti.

Mal by byť zachovaný priestor okolo komory na zabezpečenie servisu, minimálne 80 cm. Ak ste si zakúpili komoru na kolieskach, môžete ju prisunúť bližšie k stene, pokiaľ to dovoľujú prívodný kábel, vodné a odtokové trubky a sú dostatočne flexibilné. Pojazd pre komoru je súčasťou opčného príslušenstva pre teplotné a klimatické komory weiss a vötsch. Avšak možnosti úspory miesta nie sú možné, ak je komora pripojená na externý kondenzátor vzduchu.

V prípade interného kondenzátoru je teplo odoberané z komory vyžarované do inštalačnej miestnosti. Vaša klimatizácia či vzduchotechnika musí mať dostatočnú kapacitu a výkon na kompenzáciu naakumulovaného tepla, pretože ak sa vzduch v miestnosti prehreje, chladiaca kapacita komory klesne a následne sa komora zastaví s chybovým hlásením.

Ak je vaša komora v priestore s kanceláriami, nezabudnite na to, že aj najmenšia komora vydáva hluk.

Keď komora dorazí, mali by ste byť pripravení komoru vyložiť, zložiť, rozbaliť a premiestniť ju do finálneho inštalačného miesta.

 

PRÍPOJKY

 

Elektrická energia

Ak komora vyžaduje jednofázové napätie, iba tým najmenším bude stačiť bežná zásuvková prípojka. 

Väčšina komôr vyžaduje 3fázové napätie, ktoré by malo mať ON/OFF spínač a ELCB na výstupe.

Detaily ohľadom prúdu a istenia sú súčasťou ponukových textov.

 

Odtok a odpad

Každá komora môže vytvárať kondenzát, takže sa vyžaduje odtok. Pre niektoré komory a aplikácie je dostatočná zberná nádoba, ktorá však musí byť pravidelne kontrolovaná a vyprázdňovaná, kým pretečie a bude hroziť riziko pošmyknutia. Je preto lepšie, ak sa vývod komory napojí hadičkou do bežného odtokového odpadu.

Ak je váš odpad umiestnený inde, môžete použiť kondenzačné čerpadlo na presun kondenzátu z komory do odpadu. Recyklácia kondenzátu späť do komory sa nedoporučuje, pretože môže dôjsť k znečisteniu.

 

Zavlhčovacia voda

Môžete manuálne dopĺňať vodu do zásobníka vody v komore, avšak pri dlhodobých testoch môže dôjsť k nedostatku zavlhčovacej vody. Alternatívne môžete komoru napojiť na stály prívod. V tom prípade je vyžadované napojenie na odtokový odpad kvôli pretečeniu.

Ak váš prívod obsahuje soli, budú sa zhlukovať v zvlhčovači a tiež môžu kondenzovať vo forme jemného prášku v skúšobnom priestore. Na druhú stranu, ak je voda príliš čistá, bude sa správať ako iónový magnet, priťahujúci ióny z okolia a môže sa stať agresívnou.

Špecifikácia je medzi 5 a 20 µS/cm, pH 6-7, tlak 1,5 až 6 bar.

 

Chladiaca voda

Stresové komory, šokové komory a výkonnejšie teplotné a klimatické komory vötsch a weiss sú štandardne dodávané s prívodom a odvodom chladiacej vody pre napojenie na zákaznícky chiller, teda externý chladič vody.  V prípade, ak nemáte externé vodné chladenie, vieme vám dodať komoru s externým vzduchovým kondenzátorom, ale prídete o 10% chladiaceho výkonu. Kaitrade vám dokáže pomôcť pri vytipovaní a nákupe externého chladiča vody.

Hlavné požiadavky na chladiacu vodu sú 2,5 až 6 bar tlak na vstupe a spätný tlak na výstupe musí byť o 2 bary nižší. Tento rozdiel je najčastejšou príčinou problémov u zákazníkov po inštalácii a je vhodné riešiť rozvody chladiacej vody a ich parametre v dostatočnom časovom predstihu, aby ste sa vyhli problémom pri inštalácii.

Tlak na výstupe nie je funkciou komory, ale je vecou priemeru a dĺžky trubiek (okrem iných vecí). Doporučujeme preto tlakové snímače vody na vstupe a výstupe vody do komory.

Teplota chladiacej vody sa má pohybovať v rozmedzí 12 a 28°C. Prevádzka mimo týchto teplôt môže spôsobiť zničenie vašej komory. pH by malo byť okolo 7 a nemalo by sa vo vode vyskytovať znečistenie väčšie ako 100 µm.

Častokrát sú rozvody chladiacej vody znečistené, najmä pokiaľ sa jedná o centrálny rozvod v rámci veľkého podniku, kde nie je jasná kvalita či vek vedenia rozvodov trubiek. V takom prípade je nutné zabezpečiť filtráciu pred vstupom chladiacej vody do komory, ktorú treba pravidelne kontrolovať a v prípade potreby filter vymeniť.

 

Stlačený vzduch alebo dusík

Niektoré teplotné a klimatické komory sa dodávajú s opciami, ktoré vyžadujú napojenie na stlačený vzduch (kontrola nízkych hodnôt rosného bodu) či dusík (zamedzenie oxidácie). Odkonzultujte si parametre prípojky, tlak sa pohybuje medzi 6 až 12 bar. Ak máte prívod stlačeného vzduchu s nízkym rosným bodom, nebudete možno potrebovať vstavaný vysúšač do komory. V tomto prípade by mal byť váš rosný bod nižší ako ten, ktorý potrebujete dosiahnuť v skúšobnom priestore.

 

Externá komunikácia

Teplotná a klimatická komora vötsch a weiss môže byť riadená rôznymi spôsobmi: Software SIMPATI, ASCII príkazy, LabView alebo weiss/vötsch SimServe. Okrem toho môžete komoru riadiť cez internet bez nutnosti špeciálneho SW. Komora môže byť konfigurovaná pomocou analógových výstupov pre nahrávanie dát. CSV dátový súbor sa dá nahrať na USB kľúč v štandardnom prevedení komôr.

Zákazníci farmaceutického priemyslu môžu vyžadovať nezávislé monitorovanie. To sa dá dosiahnuť pomocou vstavaného snímača alebo vzdialeného snímača pripojeného na váš BMS/LIMS systém. 

 

Veríme, že tieto informácie sú pre vás užitočné. Neváhajte nás kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky. 

 

Source and english version with courtesy of DACTEC on: https://www.dactecltd.com/installation-requirements-for-your-new-chamber/

Produkty a riešenia, ktoré ponúkame

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Ďalšie aktuality