SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Výrobcovia
  3. Vibration Research (VR)

Vibration Research (VR)

Náš obchodný partner, spoločnosť Vibration Research (VR), so sídlom v USA a s viac než 20 ročnou históriou podnikania, je popredným inovátorom na poli riadenia a vyhodnocovania vibrácií. Sídlom spoločnosti Vibration Research je mesto Jenison, štát Michigan. Zastúpenie pre Českú republiku a Slovensko zaisťuje náš tím odborníkov v KAITRADE spol. s r.o. Vďaka dlhoročnému načúvaniu potrebám zákazníkov tak spoločne ponúkame bezkonkurenčné testovacie produkty, software a podporu.

Základné informácie

Na kvalitu a presnosť všetkých vyrábaných produktov Vibration Research sa zameral už na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti John Van Baren, kedy vytýčil úlohu vyvinúť najlepšiu priemyselnú riadiacu jednotku.

Vďaka technologickému pokroku všetkých produktov a záväzku spoločnosti Vibration Research zamestnávať top špecialistov z oboru a spolupracovať s najväčšími odborníkmi z oblasti riadenia vibrácií, pomáhajú produkty Vibration Research zákazníkom s laboratórnym testovaním, ktoré presne simuluje situácie v reálnom svete. A tieto riešenia nachádzajú uplatnenie po celom svete. Jedná sa tak o globálneho dodávateľa. 

Webové stránky výrobce

Technologie společnosti Vibration Research

Najpoužívanejšie výrobky Vibration Research zahŕňajú veľmi obľúbenú a výkonnú riadiacu jednotku vibračných zariadení VR9500 a ľahko obsluhovateľný software VibrationVIEW

Tieto a ďalšie produkty VR sú používané koncovými i subdodávateľskými skúšobnými laboratóriami, a tiež priemyselnými skúšobňami v širokom rozsahu odvetví po celom svete. Inovatívne a patentované aplikácie, napríklad FDR, Kurtosion®, FDS, iDOF® a STAG, dlhodobo riešia reálne problémy priemyslu, napríklad nadmerné alebo nedostatočné testovanie a predpovedanie medzí únavy výrobkov. 

Technológie v priebehu času 

STAG, od roku 2020 - Sledovanie, analýza a generovanie sínusového signálu (STAG). Generujte zrýchlený sínusový-náhodný test reprezentatívny pre prevádzkové prostredia, ktoré majú na pozadí náhodné a dominantné sínusové vibrácie. STAG generuje zrýchlené sínusové profily zo záznamu a využíva FDS k analýze zostávajúceho náhodného obsahu. 

IDOF, od roku 2015 - Instant Degrees of Freedom® (iDOF). Modul náhodného vibračného testu určený na riešenie problému nadmerného alebo nedostatočného testovania produktov. Instant Degrees of Freedom (iDOF) umožňuje výrobným spoločnostiam vykonávať vysoko presné vibračné testy v skrátenom čase, a zároveň zaistiť, aby ich výsledné produkty boli testované správnu dobu. 

FDS, od roku 2010 - Spektrum únavového poškodenia (FDS). Pomáha predvídať očakávanú životnosť produktov prostredníctvom zrýchleného testovania. Aký je najlepší náhodný test na simuláciu prostredia produktu? Ako dlho by sa mal vykonávať náhodný test? Je možné urýchliť testovanie? Pokiaľ sa pýtate tieto otázky, potrebujete FDS. 

Kurtosion, od roku 2005 - Pridajte tretí rozmer k náhodnému vibračnému testovaniu, keď dané prevádzkové vibračné prostredie nie je Gaussovské. Kde je najväčší potenciál poškodenia produktu? Typicky na úrovniach zrýchlenia PEAK. Aby reálny test lepšie odrážal, čo sa deje s výrobkami pri použití v skutočnom svete! 

FDR, od roku 1995 - Field Data Replication (FDR). Umožňuje prehrávať zhromaždené dáta v reálnom čase (časová história) a reprodukuje ich na vibračnom zariadení v testovacích laboratóriách. Nie je potreba aproximovať terénne prostredie pomocou aproximácií, ktoré sú vlastné štandardným náhodným, sínusovým alebo šokovým testom. 

Osvedčené produkty 

Riadiace jednotky vibrácií (kontroléry) - software a hardware. Nastavte a bezpečne ovládajte vibračné testy pomocou akéhokoľvek hardwaru VR a generujte prispôsobené správy a reporty. Nakonfigurujte ovládací software VibrationVIEW pre testovacie moduly v požadovanom množstve. Vyberte si ovládací hardware na základe konkrétnych potrieb. 

Elektrodynamické budiče vibrácií. Zariadenia vhodné pre vibračné testovanie malých výrobkov a k vykonávaniu modálnej analýzy. Každý systém sa skladá z budiča vibrácií (vibračného zariadenia) a zodpovedajúceho lineárneho priamo viazaného výkonového zosilňovača. K základnému systému môžu byť pridané ďalšie komponenty, ktoré ho prispôsobia špecifickým potrebám užívateľov. 

Prenosné zdroje a analyzátory signálu. Zbierajte dáta stlačením tlačidla pomocou zariadenia ObserVR1000 napájaného batériou a pomocou mobilného rozhrania. Dáta ukladajte na SD kartu pri spustení jednotlivých testovacích režimov alebo zariadenie použite samostatne ako záznamník dát v teréne pre následné analýzy. 

Ke stažení

Související produkty