SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Služby
  3. Akreditovaná kalibrácia teploty a vlhkosti podľa ČSN EN ISO/IEC 17025

Akreditovaná kalibrácia teploty a vlhkosti podľa ČSN EN ISO/IEC 17025

Pravidelná kalibrácia teploty a vlhkosti je potrebná pre dosahovanie porovnateľných hodnôt meraní a skúšok, z dôvodu presnej opakovateľnosti a doložiteľnosti testov v skúšobnom zariadení. Kalibrácia je tiež požadovaná v špecifikáciách normy ISO 9000 pre zaistenie kvality všetkých skúšobných zariadení. Rozsah meraní stanovíme vždy po dohode so zákazníkom podľa spôsobu užívania daného zariadenia. Laboratórium č. 2358 našej divízie Holab prehlasuje svojou právne vymáhateľnou zodpovednosťou za správu všetkých informácií získaných alebo vytvorených behom vykonávania kalibrácie a súvisiacich činností, s ohľadom na ich dôvernosť a za výsledky vykonanej kalibrácie.

Základné informácie

V akreditovanom kalibračnom laboratóriu č. 2358, našej divízie Holab, vykonávame podľa ČSN EN ISO/IEC 17025 kalibrácie teploty a vlhkosti na všetkých skúšobných zariadeniach dodaných našou firmou Kaitrade. Kalibrujeme i zariadenia ostatných dodávateľov. Zákazník tak získa presné, jasné a reprodukovateľné výsledky.

Rozdiel medzi akreditovanou a neakreditovanou kalibráciou.

Akreditovaná kalibrácia podľa ČSN EN ISO/IEC 17025 - je vykonaná takým subjektom, ktorý vlastní platné osvedčenie o akreditácii. Toto osvedčenie poskytuje akreditačný orgán, napríklad ČIA. Kalibrácia je vykonávaná v súlade s kalibračnými postupmi schválenými akreditačným orgánom ČIA. Všetky metódy sú validované v pravidelných periódach a sú vykonané medzilaboratórne porovnania s ČMI. U všetkých akreditovaných laboratórií (vrátane toho nášho) sú predpísané kontrolné mechanizmy, ktoré sú presne definované a zakotvené v Príručke kvality a každoročne posudzované akreditačným orgánom. Akreditované kalibračné laboratórium musí spĺňať všetky požiadavky a náležitosti podľa ČSN EN ISO/IEC 17025.

Neakreditovaná kalibrácia - je vykonaná len podľa interných postupov daného kalibračného laboratória a kalibračné laboratórium tak zahrnie len kontrolné prvky, ktoré sú z jeho pohľadu nevyhnutné. Nie je tak zachovaný prepracovaný kontrolný mechanizmus a jednotlivé výsledky sa môžu líšiť od vykonanej kalibrácie akreditovaného laboratória.

Rozsah akreditácie nášho kalibračného laboratória č. 2358

Sme oprávnení vykonávať kalibrácie meradiel teploty a vlhkosti teplotných a klimatických komôr s reguláciou teploty a vlhkosti.

  • Teplota: -70 °C až +350 °C
  • Vlhkosť: 10% RV až 95% RV

Viac informácií nájdete na webových stránkach našej servisnej a kalibračnej organizácie Holab.

Obráťte sa na našich odborníkov

Dopytový formulár

Mohlo by vás zaujímať

Proč s námi spolupracovat?

Již od roku 1992 nabízíme laboratorní, zkušební, testovací a průmyslová zařízení pro profesionální použití. Zařízení téměř pro všechny obory průmyslu. Jsme specialisté na námi dodávaná zařízení, a to v České i Slovenské republice.

Mnohaletých zkušenosti čerpáme z instalací standardních produktů i z návrhů specializovaných řešení, přímo na míru požadavkům zákazníků. Tito zákazníci přichází například nejenom z automobilového, elektronického, stavebního, farmaceutického, vojenského a biologického průmyslu.

Pomáháme všem s přípravou projektů, s výběrem správného řešení, dále s vlastní dodávkou a instalací zařízení. Zajišťujeme také poprodejní servis a údržbu jednotlivých zařízení.

ikonka

Radíme

s prípravou všetkých projektov.

ikonka

Školíme a vzdelávame

pri aplikovaní testovacích metodík.

ikonka

Navrhujeme

adekvátne riešenia na mieru požiadavkám.

ikonka

Zaisťujeme kvalitný servis

na nami dodané zariadenia.