SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Snímače, senzory, mikrofóny a ističe
  4. PCB - Meranie hluku a priemyselná hygiena - Larson Davis

PCB - Meranie hluku a priemyselná hygiena - Larson Davis

Firma Larson Davis je tradičným výrobcom kompletných riešení pre meranie hluku, vibrácií a riešení pre ich analýzu. Od jednoduchých ručných a samostatne použiteľných prístrojov, až po úplné meracie celky, zahrňujúce snímače, prenos, spracovanie a zber signálov vrátane software pre spracovanie výsledkov a výstup v podobe protokolu. Ako divízia a súčasť spoločnosti PCB Piezotronics Inc. vzťahuje sa aj na portfólio Larson Davis program úplnej spokojnosti zákazníkov (Total Customer Satisfaction) v zmysle záruk a technickej podpory, tak ako sú na ne zákazníci PCB zvyknutí. Či sa jedná o meranie vplyvu ľudskej činnosti na prenos hluku do okolia, pôsobenie hluku v rôznych priestoroch, akustiku budov alebo vplyv vibrácií a hluku na ľudské telo, pre všetky tieto aplikácie máme vhodné riešenie.

Základné informácie

V portfóliu firmy Larson Davis (PCB) nájdete všetko, čo si len možno predstaviť pod pojmom meranie hluku. Hlukomery a ich zostavy pre meranie hladiny hluku v otvorených priestoroch, 360° hlukomery pre zisťovanie akustických vlastností hál a budov, senzory na ľudské telo pre zisťovanie prenosu vibrácií (nielen) hlukom na človeka. A to buď na ruky alebo priamo na celé telo. Osobné hlukové dozimetre pre meranie hluku, ktorému bol vystavený pracovník/operátor stroja, v priebehu smeny alebo úkonu, vrátane SW aplikácie a bezdrôtového pripojenia. Tzv. umelé uši pre kalibráciu audiometrických prístrojov. Citlivé akustické kalibrátory, software a ďalšie príslušenstvo.

Použitie produktu

Ako je uvedené vyššie, vďaka širokému spektru produktov, od prenosných hlukomerov až po veľké kalibračné a meracie celky určené pre audiometrické laboratóriá, majú tieto produkty veľmi široké uplatnenie. Typickými aplikáciami je napríklad zisťovanie hluku prevádzky, či už dopravnej – meraním v otvorenom poli alebo priemyselnej, a jeho šírenia do okolia, prípadne pôsobenia priamo na človeka, pri overovaní dodržiavania hygienických limitov. Ďalej zisťovanie a optimalizácia akustických vlastností sál a posluchární.

Presné
Výkonné
Intuitívne
Spoľahlivé
Priemyselné
Bezpečné

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Mohlo by vás zaujímať

Proč s námi spolupracovat?

Již od roku 1992 nabízíme laboratorní, zkušební, testovací a průmyslová zařízení pro profesionální použití. Zařízení téměř pro všechny obory průmyslu. Jsme specialisté na námi dodávaná zařízení, a to v České i Slovenské republice.

Mnohaletých zkušenosti čerpáme z instalací standardních produktů i z návrhů specializovaných řešení, přímo na míru požadavkům zákazníků. Tito zákazníci přichází například nejenom z automobilového, elektronického, stavebního, farmaceutického, vojenského a biologického průmyslu.

Pomáháme všem s přípravou projektů, s výběrem správného řešení, dále s vlastní dodávkou a instalací zařízení. Zajišťujeme také poprodejní servis a údržbu jednotlivých zařízení.

ikonka

Radíme

s prípravou všetkých projektov.

ikonka

Školíme a vzdelávame

pri aplikovaní testovacích metodík.

ikonka

Navrhujeme

adekvátne riešenia na mieru požiadavkám.

ikonka

Zaisťujeme kvalitný servis

na nami dodané zariadenia.

Stiahút materiál

Pred stiahnutím informácií o produkte nám môžete zanechať na seba kontakt. Pravidelne, 12x do roka, informujeme o novinkách v spoločnosti Kaitrade.

Stiahnuť PDF súbor priamo