SK CZ

Komory s korozívnymi plynmi AirEvent

Látky znečišťujúce ovzdušie, ako je oxid síričitý, oxid dusičitý, sírovodík a chlór, sú emitované stacionárnym spaľovaním v priemysle, elektrárňami, nadmernou dopravou a poľnohospodárstvom. Prírodná akumulácia, ako sú sopečné erupcie, sú tiež zodpovedné za hromadenie škodlivých plynov v atmosfére. Tieto plyny tak významne zosilňujú korozívne chovanie širokej škály materiálov, či už kovov alebo stavebných materiálov.

Základné informácie

V komorách rady AirEvent s korozívnymi plynmi je možné otestovať trvanlivosť výrobkov voči škodlivým plynom, akými sú oxid síričitý, oxid dusičitý, sírovodík a chlór. Vďaka presnosti zariadenia a opakovateľnosti testov je možné zhromaždiť dôležité informácie o životnosti výrobkov vo vzťahu ku korózii spôsobené okolitým ovzduším. Komory AirEvent prinášajú reálne výsledky vďaka presnému dávkovaniu škodlivých plynov. Skúšobnú vzorku je možné v priebehu testu pozorovať skrz akrylové okno vo dverách komory. Testovať v zariadeniach AirEvent je možné napríklad podľa skúšobných noriem: IEC 60068-2-60 a 60068-2-42 / 43, rovnako ako ISO 21207 a podľa ďalších.

ikonka Vzduch
ikonka Znečistenie
ikonka Teplota
ikonka Korózia

Použitie produktu

Používané skúšobné plyny sú napríklad H2S, SO2, Ozón, CO2, Cl2 s nosným plynom N2, ďalej NO2 so syntetickým vzduchom ako nosným plynom a ďalšie plyny, podľa konkrétnych požiadaviek zákazníkov. Testovacie plyny možno dávkovať až štyri súčasne, pre dosiahnutie maximálnej reálnosti testu a maximálnej zhody so skúšobnými normami. Sledovanie tlaku plynov prináša maximálnu bezpečnosť celého zariadenia. V prípade potreby zariadenie umožňuje priamy odber vzoriek plynu. Komora je tiež osadená zariadením pre výmenu vzduchu vo vnútri skúšobného priestoru.

Presné
Lokalizácia
Intuitívne
Spoľahlivé
Laboratórne
Bezpečné

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Mohlo by vás zaujímať

Proč s námi spolupracovat?

Již od roku 1992 nabízíme laboratorní, zkušební, testovací a průmyslová zařízení pro profesionální použití. Zařízení téměř pro všechny obory průmyslu. Jsme specialisté na námi dodávaná zařízení, a to v České i Slovenské republice.

Mnohaletých zkušenosti čerpáme z instalací standardních produktů i z návrhů specializovaných řešení, přímo na míru požadavkům zákazníků. Tito zákazníci přichází například nejenom z automobilového, elektronického, stavebního, farmaceutického, vojenského a biologického průmyslu.

Pomáháme všem s přípravou projektů, s výběrem správného řešení, dále s vlastní dodávkou a instalací zařízení. Zajišťujeme také poprodejní servis a údržbu jednotlivých zařízení.

ikonka

Radíme

s prípravou všetkých projektov.

ikonka

Školíme a vzdelávame

pri aplikovaní testovacích metodík.

ikonka

Navrhujeme

adekvátne riešenia na mieru požiadavkám.

ikonka

Zaisťujeme kvalitný servis

na nami dodané zariadenia.

Stiahút materiál

Pred stiahnutím informácií o produkte nám môžete zanechať na seba kontakt. Pravidelne, 12x do roka, informujeme o novinkách v spoločnosti Kaitrade.

Stiahnuť PDF súbor priamo