SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zaujímavosti
  3. Zariadenie Atlas UVC Test podporuje boj proti vírusom a baktériám.

Zariadenie Atlas UVC Test podporuje boj proti vírusom a baktériám.

Svet okolo nás sa za necelý rok zmenil viac, než by sme si kedy dokázali predstaviť. A zdá sa, že je to stále len začiatok. Celosvetové rozšírenie vírusu spôsobujúceho ochorenie Covid-19 podnietilo prevratný a celkom bezprecedentný vývoj najrôznejších postupov a technológií slúžiacich k jeho likvidácii a prevencii. Veľký rozmach zažívajú tiež technológie slúžiace k dezinfekcii priestorov a materiálov. Jednou z najrozšírenejších technológií sú germicídne UV lampy.

Tieto lampy pracujú s UVC žiarením, ktoré likviduje kontamináciu materiálov baktériami a vírusmi. Spravidla sú naladené na vlnovú dĺžku 254 nm, ktorá je k tomuto účelu ideálna. Otázkou tiež zostáva, ako také časté používanie týchto prostriedkov ovplyvní dezinfikované povrchy, ako je čalúnenie, pracovné plochy a plastové plášte elektronických zariadení? Ovplyvní UVC žiarenie životnosť týchto materiálov? A ako tento vplyv predikovať a simulovať, aby bolo možné vyvíjať materiály už s ohľadom na túto záťaž?

Slnko vysiela elektromagnetické vlny v celej šírke spektra. Všeobecne platí, že čím je kratšia vlnová dĺžka, tým je vyššia energia žiarenia. A s rastúcou energiou stúpa potenciál žiarenia rozbíjať molekulárne väzby a ničiť tak všetko, čo považujeme za „živé“. Ochranné vrstvy našej atmosféry a magnetické pole, za ktoré vďačíme kovovému jadru našej Zeme, nás chráni pred tými zložkami, ktoré sú nezlúčiteľné so životom. Sme tak chránení pred smrtiacim gama žiarením alebo UVC žiarením. Táto ochrana Zeme na jednu stranu umožňuje život ako taký. Na druhú stranu nám dáva možnosť nežiadúci život v podobe vírusov a baktérií efektívne ničiť vďaka jeho bezbrannosti proti žiareniu s krátkymi vlnovými dĺžkami. A to pomocou technológií ako sú gama nože alebo sterilizačné UVC lampy.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/produktove-prispevky/uvctest/snimek-obrazovky-2020-10-07-083026.png

S nástupom masívneho sterilizovania povrchov prostredníctvom UVC germicídnych lámp tak nevyhnutne budeme riešiť i dopady ich žiarenia na materiály, ktoré vzhľadom k nenaturálnej povahe tohto žiarenia nemôžu byť voči nemu celkom odolné. UVC žiarenie ešte nemá tak vysokú energiu, aby zanechalo ožiarený povrch (rádio)aktívny. Neprenikne tak hlboko do materiálov. O to viac ale môže poškodiť jeho povrch, a to nielen v podobe „kozmetických“ vizuálnych zmien, ako je vyblednutie farieb. Fotodegradácia ovplyvňuje i mechanické vlastnosti materiálov ako je ich pevnosť. A to už môže byť nebezpečné.

Atlas MTT, tradičný partner spoločnosti KAITRADE, už viac než sto rokov vyvíja prístroje pre simuláciu slnečného žiarenia a UV žiárenia, pre zisťovanie svetlostálosti a UV stability materiálov. Zatiaľ čo pre skúšky svetlostálosti, teda odolnosti voči slnečnému žiareniu, sú na trhu rozličné prístroje s xenónovou lampou ako sú Xenotest, Suntest alebo Weather-O-meter, pre testy UV stability bola doposiaľ ponuka jednoduchá. Prístroj UVTest umožňujúci simuláciu žiarenia UVA alebo UVB za použitia fluorescenčných lámp bol jedinou možnosťou, ako testovať odolnosť materiálov UV žiarenia. Hoci je tento prístroj zakotvený v mnohých normách pojednávajúcich o UV stabilite polymérnych materiálov, náterových hmôt a pigmentov, nie je možné ho použiť pre simuláciu vplyvu germicídnej lampy.

Nový prístroj UVC Test vychádza konštrukčne z prístroja UVTest. Na prvý pohľad sa od neho nelíši, ale tá najväčšia zmena je skrytá vo vnútri. Prístroj je osadený UVC lampami s vlnovou dĺžkou 254 nm. Umožňuje tak ako prvý svojho druhu testovať materiály na ich odolnosť voči dlhodobej expozícii UVC žiarenia. Zachováva si prednosti konštrukcie prístroja UVTest v podobe kompaktného designu, intuitívneho ovládania a praktických, veľkoplošných držiakov na vzorky. Vzhľadom k vyššie popísanej povahe UVC žiarenia je na prvom mieste bezpečnosť obsluhy. Samozrejmosťou je dokonalé odtienenie skúšobného priestoru a bezpečnostné spínače brániace náhodnému otvoreniu dverí počas prevádzky. Zachovaná a prispôsobená bola tiež možnosť kalibrovať vlnovú dĺžku pomocou nezávislého kalibrátoru, ktorý je možné bezpečne počas prevádzky pripojiť k prístroju.

Prístroj UVC Test nájde uplatnenie všade, kde sa bude výrobok po dobu svojej životnosti potýkať s expozíciou UV germicídnemu žiareniu. Ako príklad pomenujme podlahové krytiny, čalúnenie v prostriedkoch hromadnej dopravy, nábytok, sanitárnu techniku, elektroniku pre kancelárske použitie alebo materiály a technológie používané v zdravotníctve. Všade tam môže zrýchlená degradácia viesť nielen ku kozmetickým vadám, ale i k mechanickému poškodeniu materiálov. Oboje samozrejme znamená zvýšené riziko reklamácií alebo negatívnej reklamy.

A tým sa dostávame späť k podstate určenia všetkých prístrojov z portfólia Atlas MTT. Nový prístroj doplňuje ich ucelenú a rokmi preverenú radu o reakciu na výzvy dnešnej doby. Heslom dneška je zostať v bezpečí. Čo je ale dobré pre naše bezpečie, môže mať neblahý vplyv na životnosť predmetov našej každodennej potreby a materiálov, s ktorými sa stretávame. A pokiaľ prestanú byť bezpečné, nie sme v bezpečí ani my. A v tomto ohľade na našu bezpečnosť už viac než sto rokov myslí firma Atlas MTT, ktorá je pripravená reagovať na výzvy dnešnej zložitej doby, pre ktorú sa bezpečie stalo mantrou.

Produkty a riešenia, ktoré ponúkame

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Ďalšie aktuality