SK CZ
 1. Domovská stránka
 2. Aktuality a zaujímavosti
 3. Postupy pre testovanie odolnosti proti vplyvu solárneho žiarenia, využívané v automobilovom priemysle.

Postupy pre testovanie odolnosti proti vplyvu solárneho žiarenia, využívané v automobilovom priemysle.

Automobily v dnešnej dobe patria pravdepodobne medzi jedny z najviac testovaných výrobkov, ktoré môžeme nájsť v našich každodenných životoch. Jednotlivé modely, ktoré vyšli z výrobnej linky, musia byť otestované, každý komponent, ale i ako celé vozidlo. Preto si pripomeňme snahu tisícok odborníkov o testovanie a skúšanie všetkých komponentov vozidiel - v dnešnom príspevku z pohľadu vplyvu slnečného žiarenia na naše vozidlá.

Automobily v dnešnej dobe patria pravdepodobne medzi jedny z najviac testovaných výrobkov, ktoré môžeme nájsť v našich každodenných životoch. Jednotlivé modely, ktoré vyšli z výrobnej linky, musia byť otestované, každý komponent, ale i ako celé vozidlo. 

Zmienime napríklad bezpečnosť pri nárazu vozidla, spotrebu paliva (teraz aj elektriny), ďalej je nutné sledovať odolnosť voči solárnemu a tepelnému zaťaženiu, mechanickému zaťaženiu, zaťaženiu kombinovanými poveternostnými vplyvmi a podobne.

Napríklad vonkajšie časti a nátery sú ovplyvnené poveternostnými vplyvmi, snehom, soľou, vtáčím trusom a kameňmi. Vnútro vozidla môže byť naopak extrémne teplé, materiály sa tak môžu delaminovať, vyblednúť alebo uvoľňovať prchavé organické zlúčeniny. Elektronické súčiastky, displeje a senzory môžu zlyhať a tak ďalej... Mohli by sme pokračovať pomerne dlho. Preto si určite viete predstaviť, koľko to dá snahy a námahy vyvinúť spoľahlivý osobný automobil. 

Testov a skúšok sa na každom modely vozidla robia stovky, ak nie tisíce. Všetko pre zvýšenie výkonu, spoľahlivosti, bezpečnosti a dlhodobej životnosti vozidiel.

Poďme sa dnes krátko pozrieť na skúšobné metódy poveternostných vplyvov pre automobilový priemysel.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/atlas-mts/weiss-technik-used-slider-1737x650px.jpg

Z hľadiska poveternostných vplyvov sa používa mnoho rôznych priemyselných štandardov a OEM špecifikácií (špecifikácií jednotlivých výrobcov – občas hovorovo vravíme koncernové normy a špecifikácie). Tie je možné rozdeliť do troch hlavných aplikácií pre testovanie a skúšanie odolnosti a vlastností materiálov:

 • Automobilový exteriér: nátery na kov alebo plasty, zasklenie, vonkajšie komponenty
 • Interiér vozidla: materiály a komponenty
 • Kompletné vozidlá

Dobre známe príklady priemyselných noriem sú ISO 105-B06, VDA 75202, SAE J2412 a JASO M346 pre interiér, ASTM D7869, ISO 16474-2 a SAE J2527 pre vonkajšie aplikácie a DIN 75220 pre testovanie komponentov vo veľkom merítku.

(Pre podrobný prehľad noriem publikovaných naším partnerom, spoločnosťou Atlas MTS, kliknite TU.)

Je dobré tiež zmieniť, že skúšanie a testovanie automobilov (aj ich dielov a celkov) sa vykonáva buď v laboratórnom prostredí (obvykle v zrýchlených podmienkach) alebo vo vonkajšom prostredí, na rôznych miestach sveta, podľa požadovaných klimatických podmienok danej lokality.

Laboratórne a vonkajšie skúšobné metódy sú k dispozícii pre vnútorné i vonkajšie aplikácie. Kompletné vozidlá a komponenty, ako sú napríklad prístrojové dosky, airbagy alebo kolesá, sú testované v porovnávacích vonkajších klimatických podmienkach, ale tiež v solárnych komorách. Prehľad solárnych komôr v našom sortimente nájdete TU.

Automobilky pre svoje moderné vozidlá využívajú pri výrobe širokú a rozmanitú škálu materiálov a komponentov, ktoré zahŕňajú:

 • viacvrstvové farby na kovové a plastové podklady
 • plasty, fólie, peny
 • sklo a priehľadné polyméry
 • technický textil, koža, drevo
 • elektroniku, káble, senzory, displeje
 • zostavy svetiel, airbagy, batérie
 • a mnoho ďalších

Ako teda všetko správne otestovať? V priebehu dlhých rokov boli zostavené testovacie programy a stratégie.

https://kaitrade.cz/media/produkty/xenotest-ci5000/ci5000-2.png

Automobilové OEM testovacie špecifikácie systematicky rozlišujú medzi rôznymi „zónami“ vo vnútri a vonku vozidla. Napríklad na palubné dosky dopadá viac slnečného svetla než na podlahové rohožky. Okrem toho majú rôzni výrobcovia automobilov rôzne filozofie testovania a schvaľovania svojich produktov.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/atlas-mts/testy-solar.jpg

(Výber dôležitých metód zvetrávania pre automobilové aplikácie)

Testovanie materiálov, komponentov a úplného testovania vozidiel na nové alebo známe materiály musí byť integrované do komplexných testovacích programov a procesov. Tieto programy tiež zahŕňajú testy „bez poveternostných vplyvov“ (napr. odlamovanie kamienkov, korózie, emisie výfukových plynov, odmrazovanie čelného skla), ale výsledky skúšok odolnosti voči poveternostným vplyvom obvykle trvajú najdlhšie. A konečne, celková testovacia stratégia musí tiež podporovať 3 až 4 ročný vývojový cyklus nového vozidla, čím sa minimalizuje riziko zlyhania pri uvedení na trh.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/atlas-mts/blog-automotive-standards-weathering-test-program.jpg

(Typická automobilová stratégia testovania poveternostných vplivov (ATCAE Oxford, 2008))
 

Z dnešného krátkeho pripomenutia testovacích postupov v automobilovom priemysle si určite viete predstaviť komplexnosť vývoja nového vozidla. V prípade otázok na zariadenie pre vývojové testy v automotive nás neváhajte kontaktovať. Sme pripravení navrhnúť správne riešenia i pre vás.

Produkty a riešenia, ktoré ponúkame

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Ďalšie aktuality