SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zaujímavosti
  3. Vývoj nových štandardov v EÚ pre vyššiu bezpečnosť a výkon batérií

Vývoj nových štandardov v EÚ pre vyššiu bezpečnosť a výkon batérií

Náš partner, spoločnosť Weiss Umwelttechnik, zrealizovala v JRC (výskumnom stredisku EÚ) veľmi špeciálne skúšobné zariadenie pre testovanie lítium-iontových batérií s vysokou hustotou energie. Vďaka inovatívnemu skúšobnému zariadeniu je možné úplne prvýkrát zabezpečovať počítačové tomografické (CT) snímky behom prevádzky „na batérii“, teda v tomto prípade behom testu batérie. Tým sa testovací systém stáva prvým svojho druhu. Je tak možné v tomto zariadení vykonávať záťažový test pre rôzne systémy akumulácie elektrickej energie a sledovať, aké procesy prebiehajú vo vnútri behom samotného testu.

Teplo, chlad a vlhkosť sú hlavné nepriaznivé vplyvy okolitého prostredia, ktoré pôsobí na batérie v elektrických automobiloch, e-bicykloch alebo v solárnych systémoch. Teraz je možné pomocou testovacieho systému skúmať zmeny v týchto batériách pod pôsobením širokej škály rôznych vplyvov okolitého prostredia. Vedci zo spoločného výskumného strediska očakávajú výsledky testov, ktoré zvýšia bezpečnosť, životnosť a výkon batérií. Ďalším cieľom je vývoj nových noriem pre použitie v Európskej únii.

Vedci tiež plánujú použiť snímky CT k náchadzaniu vnútorných slabých miest v batériach. Chemické procesy vo vnútri batérie je možné teda dynamicky sledovať napríklad pri stresových podmienkach. Celý externý testovací priestor možné naviac presúvať na lineárnom vedení, aby bolo možné zaostriť obrazy CT. V kombinácii s otočným stolom je behom skúšok možný tiež 360° pohľad na DUT (Device Under Test – tj. zariadenie v teste - skúšobná vzorka). Batérie sú behom počítačového tomografického záznamu namáhané nad rámec obvyklých limitov svojej bežnej záťaže a pri extrémnych podmienkach okolitého prostredia.

Bezpečnostné zariadenie zaručuje bezpečné záťažové testy

Bezpečnosť a ochrana personálu, ktorý operuje so skúšobným zariadením, je najvyššou prioritou. Preto bol pre ochranu pred radiáciou z CT realizovaný externý testovací priestor v inštalačnej miestnosti opláštenej olovom na vonkajšej strane. Behom záťažových testov na batérii existuje i riziko prehriatia, požiaru alebo dokonca výbuchu. Aby sa zabránilo výbuchom, je externý testovací priestor vybavený ochrannými opatreniami pre klasifikáciu ATEX zóna 1.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/batery-testing/batery-kaitrade.jpg

Náš partner, spoločnosť Weiss Umwelttechnik naviac vybavila celý systém ochrannými opatreniami, ktoré splňujú klasifikáciu až do úrovne nebezpečenstva EUCAR 6. Klimatizačná jednotka je mimo inštalačnú miestnosť chránená pred lúčmi z CT. Aby sa zabezpečilo, že nedôjde k žiadnym únikom vyžarovania CT žiarenia, musí byť prívodné potrubie pre ovládanie klimatizácie a potrubia pre odvod plynu vyvedené labyrintom potrubí z oloveného priestoru. Trvale riadená inertizácia skúšobného priestoru je realizovaná ako ochranné opatrenie. Preto je vždy privedeného len toľko dusíku (N2), ako je z bezpečnostného hľadiska nutné. Štyri rôzne senzory plynu monitorujú celý testovací priestor, dva ďalšie olovenú inštalačnú miestnosť, aby detekovali prípadné netesnosti DUT  - testovanej batérie.

Spoločnosť Fraunhofer bola poverená stavbou skúšobne batérií v holandskom Pettene. Táto spoločnosť tiež preskúmala vhodný materiál, ktorý by umožňoval prenikanie žiarenia CT a súčasne zaisťoval plynotesnosť skúšobného priestoru. Spolu s partnerským Diondo, špecialistom na priemyselnú počítačovú tomografiu, Weiss Umwelttechnik plánoval a zrealizoval klimatickú časť testovacieho systému, vrátane všetkého bezpečnostného vybavenia.

Pokiaľ vás zaujíma viac noviniek z oblasti testovania batériových systémov, opýtajte sa našich odborníkov

Produkty a riešenia, ktoré ponúkame

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Ďalšie aktuality