SK CZ

VibrationVIEW 2023

Spoločnosť Vibration Research stále inovuje a pomáha riešiť aj tie najnáročnejšie problémy svojich zákazníkov. Ako každý rok, spoločnosť reaguje na podnety zákazníkov a do novej verzie VibrationVIEW pridáva nové funkcie. Poďme sa na tie najdôležitejšie z verzie 2023 v skratke pozrieť.

TRUCLIP™

„Clipping“ toho, na čom nám záleží: zrýchlenia, rýchlosti alebo dráhy, nie napätia.

Predstavujeme inovatívnu metódu „clippingu“ (orezávania) znižujúcu výskyt vysokých sigma špičiek pri náhodnom budení, a to priamo na hodnotách zrýchlenia, rýchlosti, prípadne dráhy. TrueClip™ využíva tzv. uzavretú slučku riadenia testu a na minimalizáciu možnosti prekročenia zadaných limitov vibračného testu či limitov vibračného systému, čím zvyšuje ochranu vášho testovaného produktu a systému. Nová metóda orezania signálu dosahuje výrazne lepšie výsledky na požadovanom budiacom signále a vyhladzuje aj vysokofrekvenčné rušenie.

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/obrazek1.jpg

Ukážka funkcie TrueClip™

Viac tu.

 

WATERFALL / 3D GRAF / FAREBNÁ MAPA - SPEKTROGRAM

Novo analyzátor môže vytvoriť trojrozmerný graf z dostupnej sady dátových súborov alebo ho vytvára priamo zo živých dát. Vie zobraziť 2D farebnú mapu spektrálnej hustoty výkonu (PSD) alebo aj 3D waterfall graf zo spektrálnej hustoty výkonu (PSD). Môžete tiež vytvárať ako horizontálne, tak vertikálne rezy 3D/2D grafom a analyzovať tak Vaše dáta ako vo frekvenčnej, tak aj v časovej doméne na jednom grafe a prehľadne.

A prečo práve 3D:

Jednoduchšia identifikácia zmien v priebehu testu

  • Zmena zaťaženia
  • Identifikácia rezonancie v priebehu času
  • Sledovanie zmeny rezonancie
  • Sledovanie zmien v teste
https://kaitrade.cz/media/kalibrace/vystrizek-1.PNG

Ukážka 3D waterfall grafu, 2D spektrogramu a rezov

Viac tu.

 

PLNÝ NÁHĽAD NA DÁTA V FDR SOFTWARE VRÁTANE ONLINE PLAYBACKU

Teraz Vám VibrationVIEW v priebehu testu zobrazí celý náhľad importovaných dát pri používaní FDR software, a to vrátane online zobrazenia aktuálnej polohy v časovom priebehu importovaných dát.

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/obrazek3.png

Ukážka FDR software s playbackom

 

Vylepšené zobrazenie limitov

Zobrazenie limitu vibračného systému (shakera) v percentách.

Pri zostavovaní nového skúšobného vibračného profilu je užívateľovi štandardne zobrazené maximum požadovaného signálu. Zobrazené hodnoty farebne indikujú priblíženie alebo prekročenie nastavených limitov. Novo sú zobrazené ako číselne, tak farebným bar grafom pod číslom. Ďalej softvér novo zobrazuje maximum požadovanej hodnoty ako percento z limitu zvoleného vibračného systému (shakeru).

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/obrazek6.png

Ukážka, ako sa novo zobrazujú limity vibračného systému na základe zadania

 

Zjednodušené zadávanie testu

Pri zadávaní testov pre SOR alebo ROR je možné využiť zjednodušené zadávanie harmonických frekvencií, a to vrátane sklonu.

Môžeme si uviesť príklad v prípade požiadavky normy MIL-STD-810H, kde je definovaná amplitúda pri frekvencii f0 a ďalšie frekvencie f1, f2 a f3 sú harmonické frekvencie na frekvenciu f0, a tiež je ku každej frekvencii definovaná aj strmosť dB/oct. Užívateľ zadá požadovanú harmonickú frekvenciu a sklon a program VibrationVIEW si všetko už dopočíta.

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/vystrizek2.PNG

ĎALŠIE SOFTVÉROVÉ VYLEPŠENIA

Pamäť Notch/Boost aj pri zmene úrovne

Softvér teraz vie zosilniť či orezať riadiaci signál na základe meracích kanálov aj pri zmene úrovne testu so zachovaním celkového tvaru výstupu vrátane zohľadnenia použitej funkcie zosilnenia (boost) alebo orezania (notch).

Zvýšenie frekvenčného rozlíšenia

Softvér využíva pre definíciu frekvenčného rozlíšenia regulačnej slučky parameter „Lines“ a teraz je novo podporovaná až hodnota 104 000 lines. Zvýšením maximálnej hodnoty parametra, zlepšuje ovládanie rezonancie aj pri vysokých úrovniach.

Vylepšené „Out-of-Band“ riadenie výchylky dráhy

Hlavne u nízkofrekvenčných random testov je vylepšené riadenie testu s výrazne rýchlejšou reakciou na nízkofrekvenčný signál mimo dovoleného pásma, čo má za následok menšie zaťaženie vibračného systému. Dochádza k výraznejšiemu oddeleniu nízkych frekvencií, a to pri nízkom počte tzv. lines.

Užívateľsky editovateľná hodnota tzv. DC offset pre každý vstup

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/obrazek9.png

Hodnota DC offset je spriahnutá aj s funkciou „AutoZero“.

Priamy export do MS Excel™

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/obrazek10.png

Stránkovanie použitých/nastavených kanálov

 Vhodné predovšetkým pre mnohokanálové systémy (Ctrl + PgDn/PgUp).

Môžete ľahko meniť zobrazenie použitých kanálov bez nutnosti zmeniť nastavenie parametrov grafu.

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/obrazek11.png

Všetky významné novinky sú prehľadne predstavené v tomto videu.​

Produkty a riešenia, ktoré ponúkame

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Ďalšie aktuality