SK CZ
 1. Domovská stránka
 2. Aktuality a zaujímavosti
 3. S!MPATI® 4.70 - inovatívny nástroj pre správu skúšobných a testovacích zariadení.

S!MPATI® 4.70 - inovatívny nástroj pre správu skúšobných a testovacích zariadení.

S!MPATI® je programový nástroj pre riadenie a správu skúšobných zariadení. Či už pre jednotlivé zariadenia, tak i pre veľké systémové celky. S najnovšou verziou 4.70 prináša užívateľom zaujímavé inovácie. Vďaka tomu S!MPATI® uľahčuje každodennú prevádzku testovacích zariadení v skúšobniach a laboratóriách. Výrazne urýchľuje a zjednodušuje obsluhu jednotlivých zariadení, ale i vyhodnotenie a správu nameraných dát.

Okrem mnohých ďalších vylepšení vo verzii 4.70 užívatelia ocenia predovšetkým:

 • Rýchlejšie používanie programu s menším počtom kliknutí oproti predošlým verziám
 • Široké možnosti vizualizácie
 • Možnosť ukladania užívateľských zobrazení a náhľadov
 • Vylepšený výkon pre veľké systémy a veľké série meraní
 • Pohodlné nastavenie zväčšenia vo všetkých osiach
 • Automatické vytváranie výsledných reportov vrátane obrazovej dokumentácie
 • Možnosť vytvárania databázy vzoriek
 • Vkladanie obrázkov do výsledných reportov a vyhodnotenie iba niekoľkými kliknutiami myši
 • Automatická archivácia a programovanie testov a skúšok

 

Efektívne užívateľské rozhranie

Neexistujú žiadne skryté funkcie, ktoré by užívatelia museli otvárať prostredníctvom zložitej štruktúry v hlavnej ponuke. Vyhodnotenie veľkých dátových sád môže začať okamžite. A to i pri nižšom výkone počítača. To je možné, pretože najnovšie S!MPATI® 4.70 sprístupňuje už prvé dáta, zatiaľ čo zvyšok súboru sa postupne načíta. Tak umožňujeme okamžité zahájenie vyhodnotenia. Táto novinka je názorne viditeľná napríklad pri práci s meracími diagramami. V S!MPATI® 4.70 sa priblíženie a meranie vykonáva kliknutím na diagram namiesto otvárania položiek ponuky. To pomáha užívateľom dosiahnuť požadovanú prezentáciu rýchlejšie.

Rozsiahle možnosti zobrazenia výsledkov

S!MPATI® 4.70 umožňuje pripraviť prezentáciu výsledkov testov rôznymi spôsobmi. Užívatelia môžu mať zobrazené rôzne grafy, upravovať merítka a definovať farby. Je možné uložiť až osem rôznych zobrazení súčasne. Po opätovnom otvorení sa zobrazia presne tak, ako boli nastavené pri uložení, a to vrátane nastavenia zoomu. Ďalšou výhodou je individuálna integrácia vyhodnotenia nameraných dát do vlastného pracovného postupu daného laboratória alebo skúšobne. Užívatelia  môžu jednoducho vytvárať a ukladať snímky obrazovky. Tieto obrázky grafov alebo meraní sú potom k dispozícii napríklad pre jednotlivé správy. Okrem toho môže užívateľ exportovať dáta do súborov CSV a vyhodnotiť v ďalších nástrojoch.

Viac kapacity pre veľké množstvo dát

Software S!MPATI® 4.70 ponúka stabilný výkon pre vyhodnocovanie rozšírenej rady meraní. Dokonca sa vyrovná s testami pokrývajúcimi niekoľko milionov dátových bodov. To umožňuje ľahké spracovanie dlhodobých testov, pretože S!MPATI® 4.70 zaručuje konzistentnú kapacitu pre vyhodnotenie veľkého množstva dát. Napríklad pri dlhodobých testoch sa mnoho nameraných hodnôt zhromažďuje napríklad až niekoľko tisíc hodín. Túto kapacitu merania a ukladania dát dokázal Weiss Umwelttechnik behom starostlivého testu s až 10 miliónmi dátových bodov. V závislosti na hardwarovom vybavení môže software spracovať ešte väčšie balíky dát.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/s-mpati4.png
Čtení v obrazcích a video výstupech synchronně s daty

Aktualizovaný bol tiež modul „časového laboratória“. Vďaka nemu môžu užívatelia ľahko integrovať výstupy z kamier do rady meraní. Táto vizualizácia uľahčuje pochopenie procesu testovania a chovania testovanej vzorky. Behom testov sa skúšobné vzorky môžu meniť napríklad koróziou alebo deformáciou. Tieto zmeny možno zaznamenať pomocou rady fotografií alebo pomocou video záznamu. Weiss Umwelttechnik dodáva modul „časového laboratória“ pre tvorbu takých sérií fotografií a ich integrácie do nameraných dát.

Tento modul rozširuje software S!MPATI® o funkcie pre spracovanie rady obrázkov. Pre vytvorenie takejto rady definujú užívatelia rýchlosť záznamu rovnako ako pri iných typoch senzorov. Fotografie sú integrované vďaka tesnej integrácii modulu "časového laboratória" do S!MPATI®. Editor zobrazí každú fotografiu zaznamenanú v čase synchrónne so sériou meraní. Fotografie možno jednoducho ukladať a upravovať. Tieto vylepšenia sú významnou aktualizáciou vyhodnocovacích funkcií softwaru.

Podrobné informácie o programovom nástroji S!MPATI® vám poskytnú naši konzultanti. Využite tiež náš kontaktný formulár , kde nám môžete zaslať váš dopyt. My sa s vami spojíme telefonicky.

Produkty a riešenia, ktoré ponúkame

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Ďalšie aktuality