SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zaujímavosti
  3. Porovnanie prenosných kalibračných systémov pre vibračné snímače

Porovnanie prenosných kalibračných systémov pre vibračné snímače

Prenosné kalibračné systémy (PVC) sú ideálne pre potvrdenie kritických vibračných alarmov, ktoré chránia rotačné priemyselné zariadenia a ľudí, ktorí s nimi pracujú. PVC sa stali priemyselným štandardom pre overovanie vibračných senzorov v poli.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/pcb/9110d-portable-vibration-calibrator-product-2.jpg

PVC sú vhodné pre nasledujúce oblasti:

·         Elektrárne

·         Rafinérie

·         Výroba chemických látok

·         Ťažobný priemysel

·         Testovanie v automobilovom a leteckom priemysle

·         Oceliarne

·         Papierenský priemysel

·         Vibračné konzultácie

PVC validujú:

o    akcelerometre a snímače rýchlosti

o    senzory vzdialenosti

o    4-20 mA snímače vibrácií

o    Vysoko teplotné vibračné senzory na turbínach

o    online vibračné monitorovanie, PCV&SCADA systémy

o    prenosné vibračné analyzátory

o    vibračné snímače pohyblivých cievok

o    elektronické vibračné spínače

S PVC viete validovať senzory a snímače od PCB Piezotronics, IMI Sensors, CTC, Hansford, Endevco, Dytran, Vibro-Meter, Wilcoxon, B&K, CEC, Honeywell, GE (predtým Bently Nevada) a veľa ďalších výrobcov. Máme k dispozícii rôzne prevedenia shakerov tak, aby sme dokázali naplniť vaše požiadavky.

Prenosné vibračné stoly sú konštruované na kontroly na mieste v širokofrekvenčných – model 9100D – a nízkofrekvenčných – model 9200D – testoch.

Prenosné vibračné kalibrátory rozširujú kapacitu modelov 9100D a 9200D, pričom ponúkajú zobrazenie citlivosti v reálnom čase, vnútornú pamäť, USB pre dodanie dát a vytvorenie kalibračných certifikátov cez predlohy zahrnuté v systéme (Excel).

 

Širokofrekvenčné možnosti: 5 Hz až 10 kHz

MODEL 9100D prenosný vibračný stôl

9100D prenosný vibračný stôl je designovaný do náročných podmienok priemyselného prostredia a je možné ho použiť priamo na mieste inštalácie senzorov, čím sa eliminujú prestoje a umožňuje sa vykonávanie pravidelných kalibrácií. Tento produkt je ideálny pre:

-          Systémové skúšky v súlade s API 670

-          Riešenie problémov, SIL potvrdenie

-          Linearita 4-20 mA vibračných senzorov a kalibračné správy vibračných analyzátorov

 

MODEL 9110D prenosný vibračný kalibrátor

9110D stavia na výhodách 9100D, pričom ponúka kalkuláciu v reálnom-čase a zobrazenie citlivosti skúšaného snímača, ukladá kalibračné záznamy a zabezpečuje vytvorenie kalibračných certifikátov. Tento produkt je ideálny pre:

-          Vytváranie kalibračných certifikátov akcelerometrov v súlade s ISO 16063-21

-          Dynamické vytváranie kalibračných certifikátov linearity snímačov vzdialenosti

-          Objavovanie a riešenie problémov pri chybnej inštalácii snímačov vzdialenosti

-          Testovanie posunu citlivosti akcelerometrov

 

Nízkofrekvenčné možnosti: 0,7 Hz až 2kHz

MODEL 9200D prenosný vibračný stôl

9200D nízkofrekvenčný prenosný vibračný stôl je navrhnutý na overovanie kritických vibračných prístrojov používaných na ochranu nízko-rýchlostných rotačných zariadení od 0,7 Hz (42 CPM). Tento produkt je ideálny pre:

-          Kontrolu slučiek na vibračných monitorovacích systémoch ochraňujúcich nízko-rýchlostné prístroje

-          Skúšanie núdzovej seizmickej detekcie a vypínanie systémov

 

MODEL 9210D prenosný vibračný kalibrátor

9210D nízkofrekvenčný prenosný vibračný kalibrátor umožňuje vytváranie kalibračných certifikátov v súlade s ISO 17025. Vhodný pre:

-          Vytváranie kalibračných certifikátov akcelerometrov v súlade s ISO 16063-21 pre snímače s vysokou citlivosťou a nízkou frekvenciou

-          Testovanie posunu citlivosti na senzoroch rýchlosti, velometroch alebo snímačoch výchylky pohyblivých cievok

 

Široká frekvencia 9100D a 9110D

Nízka frekvencia 9200D a 9210D

Prevádzkový rozsah

5 Hz – 10 kHz

300 – 600 000 CPM

0,7 Hz – 2 kHz

42 – 120 000 CPM

Zaťaženie

800 gramov

800 gramov

Životnosť batérie

18 hodín

14 hodín

Presnosť akcelerácie

+/-3% (10 Hz – 10 kHz), +/-5% (< 10 Hz)

+/-3% (2 Hz – 2 kHz), +/-10% (0,7 Hz - < 2 Hz)

Maximálna amplitúda

20 g pk, 15 ips pk, 50 mils pk-pk

2 g pk, 12 ips pk, 200 mils pk-pk

Referenčný akcelerometer

Quartz, 10 mV/g, pripojenie zabezpečené

Quartz element, 100 mV/g, pripojenie zabezpečené

Kalibračný certifikát

Dodané príslušenstvo, A2LA akreditované, potvrdená presnosť

Dodané príslušenstvo, A2LA akreditované, potvrdená presnosť

Programovateľnosť, notifikácia OK/NOK

9100D: programovateľné skúšobné body

9110D: programovateľné&OK/NOK

9200D: programovateľné skúšobné body

9210D: programovateľné&OK/NOK

ISO 16063-21

Áno

Áno

A ako pracovať s takýmto zariadením? Máme k dispozícii množstvo video návodov, dokumentov a odborníkov, ktorí sú vám k dispozícii. Kontaktujte nás!

Kalibrácia akcelerometrov – video návod

 

Produkty a riešenia, ktoré ponúkame

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Ďalšie aktuality