SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zaujímavosti
  3. Opakovane použiteľný napäťový senzor

Opakovane použiteľný napäťový senzor

 Frekvenčná odozva od 0,5 Hz do 100 kHz  ICP® zosilňovaný výstup pre prevádzku v nízkom šume pomocou dlhých káblov  Opakovaná montáž pomocou superglue lepidla  Integrálny kábel, nevyžaduje letovanie  Malá váha 0,5 gramov TYPICKÉ APLIKÁCIE  Testovanie vibrácií podložia  Modálna analýza  Analýza prenosovej trasy  Aktívne riadenie vibrácií

PRE DYNAMICKÉ SKÚŠKY LIETADIEL, VOJENSKÝCH VOZIDIEL A KOMPONENTOV

 

Opakovane použiteľný ICPpiezoelektrický senzor napätia môže byť využitý v modálnej analýze na posúdenie štrukturálnej integrity lietadiel počas skúšania vibrácií podložia a leteckých skúšok na určenie výšky stresových hladín. Môže byť tiež využitý pre merania vzťahov napätie-výchylka a predikcií záťaže.

 

Často sa využívajú k doplnkovým akcelerometrom, séria 740 malej veľkosti napäťových senzorov minimalizuje rušenie aerodynamických vlastností lietadiel pre merania leteckých skúšok. Pre aplikácie, kde sa vyskytujú nízke hladiny napätia, generuje séria 740 piezoelektrických ICP snímačov výstup 10tisíc krát väčší ako výstup odporových tenzometrov. Ich vysoká citlivosť zabezpečuje výstup až do +/-5 V pri +/-100 micro-strain.

 

Montáž senzora je rýchla a jednoduchá na lakované kovy, kompozity, plasty a ďalšie materiály v poli s tzv.super lepidlom na gélovej báze, a môže byť opakovane použitý alebo demontovaný a znovu primontovaný v prípade, že umiestnenie po prvej aplikácii nie je správne. Odstránenie je zjednodušené pomocou oddeľovacieho činidla a dodávaným nástrojom na odstránenie. Senzor sa dodáva spolu s kalibračným certifikátom.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/produktove-prispevky/reusable-strain-sensor/strain-draw.png
https://kaitrade.cz/media/aktuality/produktove-prispevky/reusable-strain-sensor/removable-tool.png

 

Radi by sme vás upozornili aj na zaujímavú prípadovú štúdiu o použití dynamických napäťových snímačov a meraniach na F-16 stíhačke: https://www.pcb.com/contentstore/MktgContent/WhitePapers/WPL_39_Vibration_Testing_Of_F16Aircraft.pdf

 

V prípade záujmu či otázok sme pre Vás k dispozícii.  

Produkty a riešenia, ktoré ponúkame

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Ďalšie aktuality