SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zaujímavosti
  3. Čo sú skúšky horľavosti a ako sa na ne môžete pripraviť?

Čo sú skúšky horľavosti a ako sa na ne môžete pripraviť?

Skúšky horľavosti materiálov sú jedným z najrozšírenejších testov interiérových dielov pre automobilový priemysel. Toto testovanie sa však využíva i pre mnohé ďalšie materiály, nielen v automobilovom priemysle. Samotná skúška je popísaná dopodrobna v príslušných normách, ako je napr.: STN ISO 3795, DIN 75200, FMVSS 302 alebo TL 1010.

Skúšky horľavosti materiálov sú jedným z najrozšírenejších testov interiérových dielov pre automobilový priemysel. Toto testovanie sa však využíva aj pre mnohé ďalšie materiály, nielen v automobilovom priemysle. Samotná skúška je popísaná dopodrobna v príslušných normách, ako je napr.: STN ISO 3795, DIN 75200, FMVSS 302 alebo TL 1010.

Prístrojové vybavenie pre tieto normy je vcelku jednoduché. Z princípu sa jedná o kahan a držiak vzorky v uzavrenej skrinke. Implementácia tohto zariadenia do laboratória má však svoje úskalia a my v praxi neustále narážame na opakujúce sa problémy, ktorým naši zákazníci čelia. Preto by sme chceli týmto krátkym článkom poskytnúť úvodné informácie pre každého, kto potrebuje laboratórium vybaviť skúškami horľavosti.

Je potrebné oddeliť rôzne typy skúšok horľavosti a k nim príslušné prístroje.

Teraz sa budeme venovať menšiemu prístroju HMV, od výrobcu Atlas MTT, ktorý je určený pre normy zmienené v úvode článku. Prístroj Atlas HMV by mal byť umiestnený v digestore. Skúšobné normy požadujú určitú rýchlosť prúdenia vzduchu okolo prístroja v priebehu skúšky. Digestor okrem prúdenia vzduchu využijeme pre odvod spalín, pretože sa jedná o veľmi "špinavú" skúšku.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/produktove-prispevky/hmv/m233-f-atlas-hmv.gif
(obrázok: Prístroj HMV - Atlas MTT)

Základné požiadavky na zariadenie HMV určuje norma. Tie z veľkej časti splní samotné prevedenie prístroja, svojou geometriou a vybavením, ktoré je v súlade s ňou. Norma ďalej požaduje, aby bol prístroj umiestnený v prostredí s relatívne malým a regulovaným prúdením vzduchu a tiež určuje plyn, ktorý má byť spaľovaný.

Umiestnenie prístroja a stavebná pripravenosť.

Digestor by mal mať odťahový motor s reguláciou. Minimálna veľkosť takéhoto digestora, aby sa dovnútra pohodlne vošiel prístroj HMV a regulátor prietoku plynu Atlas AGC (alebo jeho manuálna verzia MGC), je 1000 mm na šírku. Optimálne sa javia digestory so šírkou pracovnej plochy 1200 mm. Digestor musí mať aspoň jednu elektrickú zásuvku na 230 V, prípadne priechodku pre napájací kábel regulátora. A samozrejme prípojku na plyn. Najmä pri pálení plastov je nutné mať vnútorný priestor digestora chemicky odolný.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/produktove-prispevky/hmv/m233-acg.gif
(obrázok: regulátor prietoku plynu Atlas AGC)

Digestor vyžaduje stavebnú pripravenosť. Je nutné pripraviť prestup stenou pre odťahové potrubie, podobne ako pri kuchynskom digestore, ďalej prívod elektriny a plynu (viď ďalej). A prípadne i vodu a napojenie na odpad, ak ho využijete. Pre prevádzku zariadenia HMV nie je voda nutná. Pred samotným objednaním prebieha vždy na mieste inštalácie konzultácia stavebnej pripravenosti a vhodného typu a vybavenia digestora so zástupcom jeho výrobcu. Ak je prístroj umiestnený v kvalitnom a správne navrhnutom digestore, nie je dôvod k obavám zo zašpinenia okolia. A je možné ho teda umiestniť i medzi citlivé laboratórne prístroje.

U našich zákazníkov sú tieto komory bežne v jednej miestnosti s klimatickými komorami, Xenotestami a ďalšími prístrojmi. Spoločnost KAITRADE je schopná zaistiť i dodávku digestora prostredníctvom renomovaných výrobcov, pričom zmienených konzultácií pred objednaním sa zúčastňujú priamo odborníci od ich dodávateľov.

Pripojenie zariadenia na plyn.

Komoru je možné k prívodu plynu pripojiť buď priamo alebo cez voliteľný regulátor. Doporučujeme použitie regulátoru, ktorý stabilizuje prietok plynu kahanom, umožní pripojenie väčšieho, ľahšie regulovateľného tlaku (>20kPa) a v prípade voľby automatického variantu regulátora i do značnej miery uľahčí samotné testovanie. Dôležité je dbať na druh plynu, ktorý bude použitý ako palivo. V žiadnom prípade nie je možné použiť Propán-Bután. A to nielen kvôli jeho výhrevnosti, ktorá nezodpovedá norme, ale tiež kvôli veľkému riziku vzniku korozívnych spalín, ktoré môžu výrazne skrátiť životnosť prístroja.

Normy európskeho pôvodu požadujú tzv. zmes zemných plynov. Normy vzniknuté v USA potom použitie metánu. Všeobecne je kritériom výhrevnosť plynu, ktorá je v normách špecifikovaná. A zatiaľ nikdy nebol problém, pokiaľ zákazník používal jeden plyn pre všetky normy. Obvykle dostupnejší metán. Pokiaľ nie je v mieste inštalácie rozvod plynu a nie je možné ho ani dodatočne priviesť, je možné použiť tlakovú fľašu s vhodným plynom, ako je napríklad bežne dostupný Metán 2.5.

Podobne ako pri dodávke digestora sme schopní zaistiť i dodávku vhodného plynu v podobe tlakovej fľaše a zodpovedajúceho regulačného ventilu. Zákazník potom zaistí len zapojenie a revíziu oprávneným technikom.

Ďalšie požiadavky pri inštalácii zariadenia.

Pokiaľ uvažujete o akreditácii skúšky horľavosti, mali by ste mať v laboratóriu i kalibrované stopky pre meranie času horenia a meradlo (cm) pre nastavenie výšky plameňa. Hoci sú súčasťou dodávky ako digitálne stopky, tak aj nerezové pravítko (ďalej napríklad kresadlový zapaľovač), sú dodané meradlá použiteľné iba ako orientačné.

Miesto pre inštaláciu by malo byť vopred konzultované s hasičmi, plynármi a bezpečnostnými technikmi v závode. A jeho okolie vybavené prostriedkami protipožiarnej ochrany a nevyhnutnými označeniami podľa všetkých relevantných predpisov.

Vybaviť laboratórium pre skúšky horľavosti vyžaduje dobrú prípravu, ale nie je to zase tak veľká výzva, pokiaľ máte skúsenosti ako my. Radi Vám pomôžeme už v počiatku Vašich úvah o zabezpečení tohto vybavenia. Odborná inštalácia všetkých súčastí dodávky a zaškolenie obsluhy z našej strany je potom samozrejmosťou.

Toľko v stručnosti k zariadeniu HMV. Väčšie prístroje, pre skúšky podľa noriem UL94 alebo FAA, majú paradoxne jednoduchšie požiadavky vďaka svojej komplexnosti, nakoľko sú sami sebe digestormi. Pokiaľ by sa Vaše požiadavky týkali skúšok podľa UL94 alebo FAA, radi s Vami tiež všetko osobne prediskutujeme.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte.

Produkty a riešenia, ktoré ponúkame

Obráťte sa na našich
odborníkov

Dopytový
formulár

Ďalšie aktuality